Nya antibiotika från mikroorganismer

Senast ändrad: 30 september 2022

Antibiotikaresistenta bakterier har vuxit till en stort hot mot människors hälsa. Nya effektiva antibiotika behövs för att behandla dessa bakterier. Detta forskningsprojekt har som huvudmål att hitta nya antibiotiska sekundär-metaboliter i bakterier och svampar, som kan utvecklas till nya antibiotika.

Forskargruppen

Forskargruppen består av Anders Broberg, Joakim Bjerketorp, Jolanta Levenfors och Christina Nord, alla vid institutionen för molekylära vetenskaper, och Bengt Guss, vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU.

Bakgrund

Antibiotikaresistenta bakterier har vuxit till ett globalt hot mot människors hälsa, och detta har bland annat uppmärksammats av WHO. Antalet nya antibiotika har stadigt minskat under de senaste tiotalen år och avsaknaden av effektiva antibiotika minskar redan idag möjligheterna att bota flera livshotande bakteriella infektioner hos människa. Dessa allvarliga problem förväntas öka drastiskt inom en nära framtid.

Mikroorganismer producerar s.k. sekundärmetaboliter för att bl.a. bekämpa konkurrerande bakterier och svampar, och dessa molekyler är möjliga att utveckla och använda som antibiotiska preparat. Sedan utvecklingen av de första antibiotiska preparaten på 1940-talet, så har mikroorganismer varit den huvudsakliga källan till de antibiotika som använts mot bakteriella infektioner. Under de senaste årtiondena så har dock de flesta stora läkemedelsföretagen slutat att leta efter nya antibiotika i mikroorganismer. En orsak till detta är att det blev svårare och svårare att hitta nya substanser och som alternativ har man istället försökt att utveckla och framställa helsyntetiska antibiotika, vilket inte har varit speciellt framgångsrikt hittills.

Utveckling och förbättring av både mikrobiologiska och kemiska metoder har dock gjort att naturen återigen är en intressant och lovande källa till nya antibiotiska substanser.

Forskningsprojektet

Projektets huvudmål är att hitta nya antibiotiska sekundärmetaboliter i mikroorganismer för vidare utveckling till nya antibiotika. Vi isolerar bakterier och svampar från en mängd olika källor och odlar dessa under olika betingelser. Produktionen av antibiotiska substanser undersöks genom en kombination av biologiska tester mot sjukdomsframkallande bakterier och kemiska metoder som preparativ HPLC, UHPLC-MS och NMR. Detta forskningsprojekt har pågått vid SLU i Uppsala sedan 2012. Idag finansieras projektet av företaget Ultupharma AB, och tidigare har finansiering erhållits av Medivir AB och BioBo AB. Projektet har resulterat i isolering och karaktärisering av ett stort antal nya antibakteriella substanser, av vilka några är intressanta kandidater för vidare utveckling till antibiotika. Nio patentansökningar har lämnats in och godkänts, och ett antal vetenskapliga artiklar som beskriver nya antibiotiska substanser eller nya metoder, har nyligen publicerats [Broberg et al (2017), Bjerketorp et al (2017), Nord et al (2019), Levenfors et al (2020), Nord et al (2020), Nord et al (2020), Broberg et al (2021), Bjerketorp et al (2021)].


Contact

anders.broberg@slu.se, 018-672217