Funktionella nanomaterial

Senast ändrad: 24 maj 2023

Institutionen för kemi och bioteknologi bedriver aktivt forskningen om funktionella nanomaterial. Prioriterade forskningsinriktningar inkluderar framställning av nanofiber baserade biokatalysatorer och biosensorer från biomolekyler.

Vi skräddarsyr också porösa material för användning som adsorbenter, nanokatalysatorer samt komponenter i nya energikällor.

Vi konstruerar även dispersioner av nanopartiklar för tillämpning inom skapande av artificiella sporer för biokontrol mikroorganismer och för att utveckla bättre försvar hos växter mot biotiska och abiotiska stressfaktorer.

Forskningsprojekt

Kontakt gärna oss via e-post eller telefon om du vill veta mer om funktionella nanomaterial!


Professor Vadim Kessler

Telefon:  018-67 15 41              


Docent Gulaim Seisenbaeva

Telefon:  018-67 29 94, 073-614 31 61

Spara

Spara

Spara

Spara