Examensarbeten vid institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 07 september 2023

Hos oss kan du göra examensarbeten på både C-, D- och E-nivå, på en omfattning mellan 15 till 30 högskolepoäng.

Att rena vatten är en stor fråga i Malawi. Hanna Larsson undersökte hur billigare, lokala material kan användas för att behandla avloppsvatten efter textilfärgning. Foto: Hanna Larsson.

Studenter från andra institutioner vid SLU och från andra universitet kommer ibland till vår institution för att göra sina examensarbeten här hos oss.