Grundutbildning i kemi och bioteknologi

Senast ändrad: 04 april 2023

Vid institutionen ger vi kurser inom grundutbildningen i t ex allmän kemi, organisk kemi, naturproduktkemi, fysikalisk kemi, biokemi och proteinteknologi.

Om omtentor:

Notera att det är obligatoriskt att anmäla sig till omtentor i förväg. Anmälan görs via Ladok. Funka-studenter gör en extra "funka-anmälan" genom att skicka e-mail till tentamensansvarig lärare. Uppge  namn, personnummer, kurs och kurskod, samt vilket år du var registrerad på kursen

 

Kurshemsidor

De allra flesta webb-sidor för de olika kurser som institutionen ger finns under SLUs studentwebb.

Från studentwebbens söksida för kurser kan sökningar göras efter kurskod, kursnamn, kursansvarig institution etc.

Ytterligare information och material

Ytterligare information om, och extra material till, kemikurser finns här.

  1. T.ex. filer att ladda ner för vissa labbar, instruktionsfilmer inför vissa kemilabbar, säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdatablad osv.
  2. Information om tillgodoräknanden, antagning (kanske med villkor), ersättning till studentrepp för kursutvärdering osv.