Grundutbildning i kemi och bioteknologi

Senast ändrad: 18 mars 2024

Vid institutionen ger vi kurser inom grundutbildningen i t ex allmän kemi, organisk kemi, naturproduktkemi, fysikalisk kemi, biokemi och proteinteknologi.

Kurshemsidor

De allra flesta webb-sidor för de olika kurser som institutionen ger finns under SLUs studentwebb.

Från studentwebbens söksida för kurser kan sökningar göras efter kurskod, kursnamn, kursansvarig institution etc.

Ytterligare information och material

Ytterligare information om, och extra material till, kemikurser finns här.

  1. T.ex. filer att ladda ner för vissa labbar, instruktionsfilmer inför vissa kemilabbar, säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdatablad osv.
  2. Information om tillgodoräknanden, antagning (kanske med villkor), ersättning till studentrepp för kursutvärdering osv.

Kontaktinformation

Anders Sandström

Biträdande studierektor för grundutbildningen
Institutionen för molekylära vetenskaper
Anders.Sandstrom@slu.se, 018-67 34 63