Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Vår forskning berör frågor om skogshälsa, skogsskötsel och skogsproduktion, naturvårdsekologi och skogshistoria samt skoglig policy och planering. Forskningen har nationell, europeisk och global relevans, men fokuserar ofta på sydsvenska skogar och landskap.

Forskningen har fokus på hur de skogliga ekosystemen kan bidra till att mildra effekterna av klimatförändringarna och bidrar till ny kunskap om hållbara skogar och hållbart skogsbruk. Tyngden ligger på tillämpad vetenskap till nytta för skogssektorn, akademin och samhället i stort och vi arbetar ofta i tvärvetenskapliga samarbeten.

Vår forskning är indelad i fyra ämnesområden:

_______________________________________

En person kör med röjsåg i skogsmark. Foto.

Skogsskötsel och skogsproduktion

Målet med forskningen är att öka kunskapen om effekterna av olika skötselåtgärder som utförs i skogen. Åtgärderna kan syfta till att öka produktionen, öka andra värden som biologisk mångfald eller rekreation eller till att förändra skogens egenskaper.

En kvinna tittar genom en orange apparat på skog. Foto.

Naturvårdsekologi och skogshistoria

Vi forskar på naturvårdsekologi, vegetationshistoria och interaktioner mellan växter och djur – allt med skogsekosystemet i fokus. Kunskapen kan användas till strategier som kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden och till att lära oss mer om hur skogen påverkas av och kan anpassas till klimatförändringarna.

En ipad med ett skogsprogram. Foto.

Skoglig policy och planering

Forskningen sträcker sig från skoglig planering för fastigheter och landskap till skogspolitik nationellt och internationellt. Vi utforskar ett stort antal ämnen, så som skoglig rådgivning, landskapsperspektiv inom skoglig planering, deltagandeprocesser och jämställdhet inom skoglig sektor samt samhällsomställningar

En sjuk ask. Foto.

Skogspatologi

Vår forskning är fokuserad på patogener som orsakar sjukdomar på urbana och rurala skogar. Vårt mål är att skapa en större medvetenhet om de ekonomiska och ekologiska effekterna av inhemska och exotiska trädsjukdomar och att hitta lösningar som minskar förluster i skogen och skapar hållbara och friska skogar.

Övriga forskningssatsningar

Institutionen är värd för flera större forskningssatsningar som arbetar med högaktuella frågor för dagens och framtidens hållbara skogar och ett hållbart skogsbruk.

Publicerad: 03 december 2023 - Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

Kontakter vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Prefekt: Magnus Löf, magnus.lof@slu.se, 040-415119
Ställföreträdande prefekt: Elias Andersson, elias.andersson@slu.se, 040-415194
Postadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sundsvägen 3, 234 56 Alnarp

Loading…