Program

Senast ändrad: 01 december 2023
TRe personer sitter i en skog. Foto.

Vi erbjuder ett kandidatprogram och ett masterprogram som ger dig kunskap om skogliga frågor i svenska och internationella miljöer. Efter examen kommer du ha eftertraktad kunskap och en möjlig karriär inom såväl den privata som offentliga sektorn.

Forest and Landscape (kandidatprogram)

På utbildningen tas ett helhetsgrepp om skogslandskapet och dess betydelse för samhället genom en kombination av olika perspektiv på skog och landskap, miljö och ekonomi, skötsel och vård, stad och land. Programmet ges på engelska.
Läs mer om kandidatprogrammet Forest and Landscape.

Se instagramkontot för Forest and Landscape

Euroforester (masterprogram)

Det här masterprogrammet är för dig som är öppen för nya idéer och vill få en fördjupad förståelse för skogsskötsel, ekologi, planering och policy i både Sverige och internationellt. Programmet ges på engelska.
Läs mer om masterprogrammet Euroforester.
 

Välkommen till Alnarp!

Hos oss kan du plugga i inspirerande grönska nära storstadslivet.

En leende kvinna mäter ett träds diameter. Foto.

Är du student?

Här finns information för dig som redan pluggar hos oss.

En man och en kvinna pratar under ett träd. Foto.