Om oss

Senast ändrad: 09 juni 2023

Skogsforskningen i Alnarp etablerades 1988 genom ett samarbete mellan skogsnäringen och SLU. Det främsta skälet till etableringen var avsaknaden av skogsforskning och högre skoglig utbildning i Sydsverige. Verksamheten de första sex åren bestod enbart av ett forskningsprogram i skogsskötsel. Verksamheten har successivt breddats och idag forskar och undervisar vi också inom ämnena skogspolitik, skoglig planering, naturvård, skogshistoria och tropisk skogsskötsel samt frövetenskap.

Institutionen har idag ca 50 anställda, varav ca 25 forskare och 15 doktorander. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med SLU:s försöksparker, främst Asa och Tönnersjöhedens försöksparker.

Institutionens uppdrag är att ta fram och förmedla kunskap inom sina områden för praktisk användning i skogssektorn i södra Sverige. Vi arbetar i nära samverkan med skogssektorn i södra Sverige. Forskningen bedrivs i temaforskningsprogram och mindre forskningsprojekt. Kunskap förmedlas huvudsakligen via institutionens grundkurser men även genom fort- och vidareutbildning samt informationssatsningar direkt till skogssektorn.

Informationsverksamhet vid institutionen är omfattande och riktad mot skogssektorn. Syfte är att vara en aktiv part i utvecklingen av sydsvenskt skogsbruk och att få återkopplingar från sektorn till institutionens verksamhet.

 

ÅRSRAPPORTER

Här hittar ni Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskaps årsrapporter. Dessa produceras av Pär Fornling för Skog Alnarp. Trevlig läsning!

Årsrapport 2022

Årsrapport 2021

Årsrapport 2020

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018

Årsrapport 2017

 


Kontaktinformation