Om oss

Senast ändrad: 01 december 2023
Tre personer pratar i skogen. Foto.

På institutionen för sydsvensk skogsvetenskap utvecklar vi kunskap om hållbart skogsbruk i tempererade och boreala skogar genom multidisciplinär forskning och utbildning. Vi samarbetar med intressenter med ett brett intresse för skogsrelaterade frågor.

Verksamheten bedrivs i nära samarbete med SLU:s försöksparker, främst med försöksparkerna i Asa och Tönnersjöheden. Vi har drygt 70 anställda, varav 90 % arbetar med forskning och utbildning.

Bakgrund

Skogsforskningen i Alnarp etablerades 1988 genom ett samarbete mellan skogsnäringen och SLU. Det främsta skälet till etableringen var avsaknaden av skogsforskning och högre skoglig utbildning i södra Sverige. I början låg fokus i forskningen på att öka kunskapen om skogsbruk för ökad och hållbar biomassaproduktion i södra Sverige.

I samband med att institutionen grundades 1996 fick forskningen och utbildningen ett bredare fokus. Idag finns fyra forskningsgrupper på institutionen som arbetar med

  • skogsskötsel och skogsproduktion
  • naturvårdsekologi och skogshistoria
  • skoglig policy och planering samt
  • skogspatologi.

Vision och uppdrag

Vi vill bidra till att:

  • våra studenter får unika kompetenser inom skogsvetenskap
  • skogssektorn kan förbättra skogsbruket på regional, nationell och internationell nivå
  • tillämpad vetenskap har en positiv inverkan på vår miljö, vårt samhälle och vår ekonomi

Dessutom strävar vi efter att ha en utmärkt arbets- och studiemiljö som ger utvecklingsmöjligheter, värnar om högkvalificerade medarbetare och är en attraktiv arbetsplats.


Kontaktinformation

Magnus Löf, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
magnus.lof@slu.se, 040-415119