Tema Lövskog

Senast ändrad: 01 december 2023
Björklöv i närbild. Foto.

Vi skapar kunskap om lövträden i norra Europa och kompetens för hållbart brukande av lövskogar.

Institutionen tillsammans med andra har initierat ett samarbete med de regionala skogsstrategierna i södra Sverige. Det finns ett stort intresse för ökad kunskap och förståelse kring lövträdslagen. Det gäller såväl snabbväxande löv för en framtida bioekonomi, en hållbar skötsel av ädla lövträd för att säkerställa höga naturvärden och högkvalitativt timmer, som självföryngrat löv som värdefullt inslag i blandskogar i skogslandskapet.

Framtidens lövskog

Hur ska framtidens lövskog se ut? Vilka hot finns mot träden? Här hittar du några exempel på pågående och avslutade projekt!

Sydsvensk blandskog

En stor del av forskningen på institutionen handlar om blandskog, främst blandskog av gran-björk och gran-tall, men även andra blandningar. I vilken grad kan de vara alternativ till monokulturer?

Vi undersöker detta ur flera perspektiv, bland annat virkesproduktion, biologisk mångfald, plantetablering, landskapsbild och trädsjukdomar. Blandskogar kan vara av särskilt intresse i södra Sverige eftersom här finns många trädslag,  högt rekreationstryck och stor biologisk mångfald.

Forskningsnyheter

Läs de senaste forskningsnyheterna från institutionen för sydsvensk skogsvetenskap.

Två män i en skog. Foto.