Samverkan

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Institutionen samverkar med

Partnerskap Alnarp
- ett möte mellan akademi och näringsliv -
Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

 

Landskapslaboratoriet i Snogeholm
- Besök landskapslaboratoriet i Snogeholm! Projektet är ett samarbete mellan institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, institutionen för landskapsplanering, Skogssällskapet och Region Skåne.
Kontaktperson: Emma Holmström, email, tele: 040-415114

 

Rikare lövskog - Samverkansprojekt kring lövskogar i Sverige
Vi har initierat ett samarbete med regionala skogsstrategier för lövskogar i Sverige. Det finns ett stort intresse för ökad kunskap och förståelse kring lövträdslagen. Det gäller såväl snabbväxande löv för en framtida bioekonomi, en hållbar skötsel av ädla lövträd för att säkerställa höga naturvärden och högkvalitativt timmer, som självföryngrat löv som värdefullt inslag i blandskogar i skogslandskapet.

 


Kontaktinformation