Samverkan

Senast ändrad: 11 april 2023

Institutionen samverkar med

Partnerskap Alnarp

- ett möte mellan akademi och näringsliv
Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

Landskapslaboratoriet i Snogeholm

Besök landskapslaboratoriet i Snogeholm! Projektet är ett samarbete mellan institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, institutionen för landskapsplanering, Skogssällskapet och Region Skåne.

Kontaktperson: Emma Holmström, email, tele: 040-415114

Rikare lövskog - Samverkansprojekt kring lövskogar i Sverige

Vi har initierat ett samarbete med regionala skogsstrategier för lövskogar i Sverige. Det finns ett stort intresse för ökad kunskap och förståelse kring lövträdslagen. Det gäller såväl snabbväxande löv för en framtida bioekonomi, en hållbar skötsel av ädla lövträd för att säkerställa höga naturvärden och högkvalitativt timmer, som självföryngrat löv som värdefullt inslag i blandskogar i skogslandskapet.

Trees For Me - kompetenscentrum för snabbväxande lövträd

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

Centret är en plattform där akademi, myndigheter och industrin/samhället går samman för att utveckla vetenskapsbaserade, innovativa lösningar för, och bygger framtida kompetens inom, ett nytt försörjningssystem för skogsbiomassa. De vetenskapliga lösningarna ska kunna tillämpas i omvandlingen till högvärdiga material och energiprodukter, och utvecklas genom att kombinera expertis längs hela den skogsbaserade värdekedjan.


Kontaktinformation