Hoppa till huvudinnehåll

Samverkan

Vi samverkar med myndigheter, organisationer och företag för att utveckla kunskapen om hållbara skogar och hållbart skogsbruk. Hör av dig med dina förslag om samarbete!

Många glada personer sitter ner i en skog. Foto.

Samverka med våra forskare

Har du samverkansfrågor relaterade till våra forskningsområden?
Kontakta våra forskare.

En kvinna vid ett träd. Foto.

Samverka med våra studenter

Våra studenter kan fördjupa sig i era utmaningar genom examensarbeten. Läs mer om hur det fungerar.

Några personer i ett växthus. Foto.

SLU Partnerskap Alnarp

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation mellan SLU i Alnarp, näringsliv, myndigheter och branschorganisationer.

FRAS

Framtidens skogsskötsel i södra Sverige – ett samarbete mellan SLU, Linnéuniversitetet, Skogforsk och skogsnäringen i södra Sverige.

En hand håller i en kotte mot en skog. Foto.

Snogeholm

I landskapslaboratoriet i Snogeholm bedrivs forskning i en större plantering. Välkommen på besök!

Ett flygfoto över fält och skog. Foto.

Tema Lövskog

Utvecklar kunskap om lövträden i norra Europa och kompetens för hållbart brukande av lövskogar.

Björlöv. Foto.

Trees For Me

Kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

En björkskog. Foto.
En man håller upp en träskiva. Foto.

Har du frågor kring framtida samarbetsformer?

Hör gärna av dig! Henrik Böhlenius är lektor på institutionen med ett särskilt samverkansuppdrag.

Publicerad: 01 december 2023 - Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

Kontakter vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Prefekt: Magnus Löf, magnus.lof@slu.se, 040-415119
Ställföreträdande prefekt: Elias Andersson, elias.andersson@slu.se, 040-415194
Postadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sundsvägen 3, 234 56 Alnarp

Loading…