Samverkan

Senast ändrad: 11 april 2018

Institutionen samverkar med

Partnerskap Alnarp
- ett möte mellan akademi och näringsliv -
Partnerskap Alnarp som startades hösten 2004 är en samverkansorganisation mellan fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten) samt skogsfakulteten (S-fakulteten) vid SLU och näringsliv, myndigheter och branschorganisationer i den sydsvenska regionen.

Landskapslaboratoriet i Snogeholm
- Besök landskapslaboratoriet i Snogeholm! Projektet är ett samarbete mellan institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, institutionen för landskapsplanering, Skogssällskapet och Region Skåne.
Kontaktperson: Emma Holmström, email, tele: 040-415114

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: desiree.mattsson@slu.se