ALTERFOR

Senast ändrad: 10 november 2023

Dagens skogsskötselsystem har utvecklats som svar på förhållanden under tidigare historia och är ofta knutna till ett nationellt eller regionalt sammanhang. Är de verkligen lämpade att möta det 21:a århundradets utmaningar? Det tror inte forskarna inom det nya EU-projektet Alterfor, som hade kick-off i Alnarp 6–8 april.

 


Kontaktinformation

Projektkoordinator
Professor Ljusk Ola Eriksson
Institutionen för skoglig resurshushållning, SLU Umeå
090-786 83 78, 070-644 00 04, ljusk.ola.eriksson@slu.se

Vetenskaplig ledare
Docent Vilis Brukas
Institutionen för sydsvensk skogsveteskap, SLU Alnarp
040 41 51 98, vilis.brukas@slu.se

Projekthandläggare
Dr Giulia Attocchi
Institutionen för sydsvensk skogsveteskap, SLU Alnarp
040 41 51 94, giulia.attocchi@slu.se