Hoppa till huvudinnehåll

Infrastruktur

Inom vår institution finns flera anläggningar som möjliggör vår forskning för framtidens skogsvetenskap. Du kan som forskare ta del av infrastrukturen.

Infrastrukturen bidrar till att forskningen kan hålla högsta vetenskapliga kvalitet och är en mötesplats för dialog och utveckling.

Har du som forskare behov av att använda våra resurser? Kontakta de respektive verksamheterna som kan berätta mer.

_________________________________

Dendrokronologiska laboratoriet, SLU Alnarp (DELA)

Laboratoriet jobbar med dendro-, ekologiska och klimatologiska analyser av skogsbränder, svenska ädellövträd samt bevarandet av biodiversitet.

En kvinna i skog. Foto.

Skogspatologiska laboratoriet, SLU Alnarp

Vårt labb studerar biologin, ekologin och epidemiologin hos inhemska och icke-inhemska skadedjur på träd och patogener som orsakar ekonomiska och ekologiska skador på våra skogar.

Björkskog. Foto.

Snogeholm

I landskapslaboratoriet i Snogeholm bedrivs forskning i en större plantering. Välkommen på besök!

Ett flygfoto över fält och skog. Foto.
En parkmiljö. Foto.

Landskapslaboratoriet, SLU Alnarp

Vi samarbetar med landskapslaboratoriet i Alnarp.

Publicerad: 01 december 2023 - Sidansvarig: stina.johannesson@slu.se

Kontakter vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Prefekt: Magnus Löf, magnus.lof@slu.se, 040-415119
Ställföreträdande prefekt: Elias Andersson, elias.andersson@slu.se, 040-415194
Postadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Box 190, 234 22 Lomma
Besöksadress: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sundsvägen 3, 234 56 Alnarp

Loading…