Kontakt

Senast ändrad: 09 mars 2023

Har du frågor om Institutionen och vår verksamhet:

Prefekt: Magnus Löf
magnus.lof@slu.se, +4640415119

Ställföreträdande prefekt: Giulia Attocchi 
giulia.attocchi@slu.se, +4640415194

Institutionsstudierektor: Jörg Brunet
jorg.brunet@slu.se, +4640415184

Programstudierektorer:
Giulia Attocchi  giulia.attocchi@slu.se, +4640415194
Euroforester

Karin Hjelm, karin.hjelm@slu.se, +4640415330
Forest and landscape och Skogsbruk med många mål:

Utbildningsadministration: Utbildningscentrum i Alnarp

Studierektor Forskarutbildningen: Annika Felton

Annika.Felton@slu.se, +4640415177

Institutionsadministratör: Violeta Kokos

violeta.kokos@slu.se, +4640415172

Ekonom: Zhanna Möller
Zhanna.Moller@slu.se, +4640415123

 

Fakta:

Postadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Box 190, 234 22 Lomma

Besöksadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Sundsvägen 3, 234 56 Alnarp

Faktureringaddress:
SLU Fakturamottagning Box 7090, 750 07 Uppsala

OBS! fakturan måste märkas med ett referensnummer. Vänligen fråga din kontaktperson på Institutionen om detta.


Kontaktinformation