Kontakt

Senast ändrad: 01 december 2023

Välkommen att höra av dig till institutionens områdesansvariga.

Prefekt
Magnus Löf
magnus.lof@slu.se, +4640415119

Ställföreträdande prefekt
Elias Andersson
elias.andersson@slu.se, +4640415194

Biträdande prefekt - grundutbildning
Jörg Brunet
jorg.brunet@slu.se, +4640415184

Programstudierektorer

Studierektor Forskarutbildningen
Annika Felton
Annika.Felton@slu.se, +4640415177

Utbildningsadministratörer på Alnarp

Lektor med samverkansuppdrag
Henrik Böhlenius
henrik.bohlenius@slu.se, +4640415178

Institutionsadministratör
Violeta Kokos
violeta.kokos@slu.se, +4640415172

Ekonom
Zhanna Möller
Zhanna.Moller@slu.se, +4640415123

Följ oss i sociala medier

Här får du spännande uppdateringar om vår forskning och våra utbildningar.

Fakta:

Postadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Box 190, 234 22 Lomma

E-postadresser: förnamn.efternamn@slu.se

Besöksadress:
Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap Sundsvägen 3, 234 56 Alnarp

Faktureringaddress:
SLU Fakturamottagning Box 7090, 750 07 Uppsala

OBS! fakturan måste märkas med ett referensnummer. Vänligen fråga din kontaktperson på Institutionen om detta.

Organisationsnummer: 202100-2817


Kontaktinformation

Magnus Löf, Professor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
magnus.lof@slu.se, 040-415119