Forskarutbildning på SLU

Senast ändrad: 11 november 2022
Lagerkrans och doktorshatt

SLU:s verksamhet består av nästan 75 procent forskning. På ett så pass forskningsintensivt universitet finns det stora möjligheter till forskarstudier. SLU examinerar drygt 100 doktorer varje år och det finns ca 600 aktiva forskarstudenter.

Information Forskarutbildning SLU

Information Forskarutbildning Fakulteten för Skogsvetenskap

Information forskningsprogram med flera av våra doktorander FRAS

Information från forskarskolan, angående kurser och aktiviteter BECFOR 

 

doktorandstudier

 

 


Kontaktinformation

Annika Felton, forskare
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
annika.felton@slu.se, 040-415177