Kontakter

Senast ändrad: 11 november 2022

KONTAKTER

PROGRAMLEDNING:

SLUKarin Hjelm
e-post: Karin.Hjelm@slu.se
Tele: 040-415330

Skogforsk- Mattias Berglund
e-post: mattias.berglund@skogforsk.se,
Tel: 076-610 43 77

Linnéuniversitetet- Erika Olofsson,
e-post: erika.olofsson@lnu.se,
Tele: 0470-708999

Kommunikation - Mats Hannerz, Silvinformation
e-post: mats.hannerz@silvinformation.se,
Tel: 070-528 85 54.

 

FRAS DOKTORANDER:

Föryngring av tall i södra Sverige (SLU):
Mikolaj Lula
Tele: 040-41 51 95
e-post: mikolaj.lula@slu.se

Smarta föryngringar (Skogforsk):
Per Nordin
Tele: 0709118763
e-post: Per.Nordin@skogforsk.se

Röjning för ökad variation (SLU):
Mostarin Ara,
Tele: 040-41 51 95
e-post: mostarin.ara@slu.se

Gallring och generell hänsyn (Skogforsk):
Delphine Lariviere
Telefon: 0709118766
e-post: delphine.lariviere@slu.se

Målanpassad gallring (Linnéuniversitetet):
Magnus Persson
Telefon 0702508501
e-post: magnus.j.persson@lnu.se

Björkkvalitet i blandskog (Linnéuniversitetet):
Grace Jones
Telefon 0470 70 89 62
e-post: grace.jones@lnu.se


Kontaktinformation