Kontakter

Senast ändrad: 29 april 2024

Programledning

SLU - Karin Hjelm
e-post: Karin.Hjelm@slu.se
Tel: 040-415 330, 070-575 28 66

Skogforsk - Mattias Berglund
e-post: mattias.berglund@skogforsk.se, 
Tel: 076-610 43 77

Linnéuniversitetet - Erika Olofsson, 
e-post: erika.olofsson@lnu.se, 
Tel: 0470-708 999, 070-667 91 90

 

Kommunikation

Mats Hannerz, Silvinformation
e-post: mats.hannerz@silvinformation.se, 
Tel: 070-528 85 54.

 

Ledningsgrupp

  • Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapet
  • Magnus Petersson, Södra (ordförande)
  • Rebecka Mccarthy Tune, Sveaskog (vice ordförande)
  • Thomas Agrell, Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen
  • Klas Gustavsson, Svenska kyrkan
  • Monika Vallin Rosell, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
  • Karin Hjelm, SLU
  • Erika Olofsson, LNU
  • Mattias Berglund, Skogforsk

 

FRAS II doktorander och postdoktorer

Alfred Deutgen, doktorand
Skogforsk, Ekebo
e-post: alfred.deutgen@skogforsk.se
070-333 45 89

Edzus Romans, doktorand
SLU, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
e-post: edzus.romans@slu.se
040-415 116

Annette Eilert, doktorand
LNU, Skog och Träteknik, Växjö
e-post: annette.eilert@lnu.se
0470- 70 80 64

Mikolaj Lula, postdoktor
SLU, Sydsvensk skogsvetenskap, Alnarp
e-post: mikolaj.lula@slu.se
073-235 18 04

Delphine Lariviere, postdoktor
Skogforsk, Uppsala
e-post: delphine.lariviere@skogforsk.se
070-911 87 66

Basam Dahy, postdoktor
LNU, Skog och Träteknik, Växjö
e-post: bassam.saeed@lnu.se
0470-70 86 93

 


Kontaktinformation