Kontakter

Senast ändrad: 14 juni 2023

Programledning

SLU - Karin Hjelm
e-post: Karin.Hjelm@slu.se
Tele: 040-415330 

Skogforsk - Mattias Berglund
e-post: mattias.berglund@skogforsk.se, 
Tel: 076-610 43 77

Linnéuniversitetet - Erika Olofsson, 
e-post: erika.olofsson@lnu.se, 
Tele: 0470-708999

 

Kommunikation

Mats Hannerz, Silvinformation
e-post: mats.hannerz@silvinformation.se, 
Tel: 070-528 85 54.

 

Ledningsgrupp

  • Karin Fällman Lillqvist, Skogssällskapet
  • Magnus Petersson, Södra (ordförande)
  • Rebecka Mccarthy Tune, Sveaskog (vice ordförande)
  • Thomas Agrell, Stiftelsen Seydlitz MP-bolagen
  • Klas Gustavsson, Svenska kyrkan
  • Monika Vallin Rosell, Västra Sveriges Skogsvårdsförbund
  • Karin Hjelm, SLU
  • Erika Olofsson, LNU
  • Mattias Berglund, Skogforsk

 

FRAS II doktorander och postdoktorer

Medarbetare i delprojekten i kommer att rekryteras under våren 2023.


Kontaktinformation