Publikationer och aktiviteter

Senast ändrad: 22 mars 2024

Här kommer publikationer och aktiviteter från FRAS II att publiceras löpande.

Nyheter och publikationer från FRAS första programperiod hittar du här.

2024

Nyhetsbrev nr 3: Spaning på framtidsskogen/Läser av skogens stress/FRAS sneglar på Europa/Höstexkursion 16 oktober/Populär IUFRO-ekxkursion/Åldern har betydelse.  Läs pdf här.

 

2023

Webbinarier: Framtidens skog i Götaland - en spaning om tillstånd, teknik och mångfald

Tre webbinarier där föreläsare delar med sig av kunskap om dagens sydsvenska skogar och samtidigt spanar mot framtiden. 

Här kan du se webbinarierna i efterhand:

26 oktober. Dagens och morgondagens skogstillstånd i Götaland

7 december. Teknik och planering i morgondagens sydsvenska skog

18 januari. Mångfald i Götalands skogar

 

Nya doktorander på plats i FRAS II

Alfred Deutgen och Edzus Romans är två av de nya medarbetarna i FRAS II. I nyhetsbrev nr 2 presenteras de och andra nyheter från programmet.

Den 17 oktober höll FRAS II en kick-off på Asa försökspark i Småland. På plats var de flesta medarbetare och deras handledare, och dessutom representanter för finansiärerna från skogssektorn. Träffen gav alla en bred inblick i programmets forskning, och dessutom fick doktoranderna återkoppling på sina planer från både kollegor och utomstående.

Alfred Deutgen är doktorand med blandskog i fokus. Han kommer att fortsätta att bearbeta tidigare utlagda försök, och även nyetablerade, för att öka kunskapen om hur man anlägger och sköter en blandskog med björk och gran.

Edzus Romans har som sin doktoranduppgift att studera hela föryngringskedjan, från föryngring till uppvuxen gallringsskog. Vad händer under resans gång och hur påverkar tidiga åtgärder det framtida beståndet?

Under hösten och vintern genomför FRAS II en webbinarieserie med titeln ”Framtidens skog i Götaland – en spaning om tillstånd, teknik och mångfald”. På webbinarierna kommer forskare och experter att prata om dagens och morgondagens skogstillstånd, teknik och planering i morgondagens skogar och mångfaldens utveckling i Götaland. Det första webbinariet, som genomförs i Zoom, genomförs 26 oktober klockan 14-15.30.

En ny film tar upp vad forskningen vet om effekterna av naturvårdande skötsel. I filmen medverkar bland annat Delphine Lariviere, som var doktorand i FRAS I och nu fortsätter som postdoktor.

Läs hela nyhetsbrevet som PDF

Kick-off för FRAS II

Den 17 oktober 2023 träffas alla som är inblandade i forskningsprogrammet FRAS II till en kick-off på SLU:s försökspark i Asa. Dagen inleds med information om Asa försökspark och följs av exkursion och middag på Asa herrgård. Exkursionen vänder sig till medarbetare, handledare, finansiärer och ledningsgrupp. Dessa erhåller personliga inbjudningar. Länk till evenemanget.

Doktor – och sen?

Sex nybakade skogliga doktorer lämnade FRAS första etapp. Men vad hände sen? I nyhetsbrevet från FRAS intervjuas alla om sin situation nu 1–2 år efter examen.
Ladda ner och läs nyhetsbrevet.

 

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

Per Nordin försvarade sin avhandling vid Linnéuniversitetet i Växjö den 26 maj. Per Nordin har i sin avhandling ”Regeneration measures in time and space” belyst föryngringsproblematiken på flera skalor – från landskapsnivå ner till den enskilda planteringspunkten. Dessutom har han vägt in tidsaspekten; en lyckad föryngring får effekter på skogens produktion även på lång sikt.
Läs mer.

26 maj

FRAS-doktoranden Per Nordin försvarar sin avhandling "Regeneration measures in time and space -Site preparation, planting, digital tools” på Linnéuniversitetet I Växjö klockan 10 den 26 april.

Läs mer.

Doktorsavhandling av Delphine Lariviere

Den 17 mars försvarade Delphine Lariviere framgångsrikt sin avhandling "Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden". Doktorsavhandlingen behandlar flera aspekter av lämnad naturhänsyn i den brukade skogen: skötsel av äldre ek i planterad granskog, identifiering av lämnade naturvårdsträd i den uppvuxna gallringsskogen samt betydelsen av skoglig omloppstid. Delphine har varit doktorand i FRAS-projektet och fortsätter nu som postdoktor i FRAS II. Här kan du läsa avhandlingen.

Ett skogligt porträtt av en landsdel

I rapporten Götalands skogar och skogsbruk - ett porträtt med siffror beskriver Mats Hannerz och Göran Örlander tillståndet för skogen, skogsbruket och skogsforskningen i Götaland. Rapporten togs fram som en bilaga till FRAS slutexkursion 2022.

Läs en kortare kunskapsartikel här.

Läs rapporten här.


Kontaktinformation