Publikationer och aktiviteter

Senast ändrad: 05 september 2023

Här kommer publikationer och aktiviteter från FRAS II att publiceras löpande.

Nyheter och publikationer från FRAS första programperiod hittar du här.

2023

Kick-off för FRAS II

Den 17 oktober 2023 träffas alla som är inblandade i forskningsprogrammet FRAS II till en kick-off på SLU:s försökspark i Asa. Dagen inleds med information om Asa försökspark och följs av exkursion och middag på Asa herrgård. Exkursionen vänder sig till medarbetare, handledare, finansiärer och ledningsgrupp. Dessa erhåller personliga inbjudningar. Länk till evenemanget.

Doktor – och sen?

Sex nybakade skogliga doktorer lämnade FRAS första etapp. Men vad hände sen? I nyhetsbrevet från FRAS intervjuas alla om sin situation nu 1–2 år efter examen.
Ladda ner och läs nyhetsbrevet.

 

Föryngringsfrågan har ingen patentlösning

Per Nordin försvarade sin avhandling vid Linnéuniversitetet i Växjö den 26 maj. Per Nordin har i sin avhandling ”Regeneration measures in time and space” belyst föryngringsproblematiken på flera skalor – från landskapsnivå ner till den enskilda planteringspunkten. Dessutom har han vägt in tidsaspekten; en lyckad föryngring får effekter på skogens produktion även på lång sikt.
Läs mer.

26 maj

FRAS-doktoranden Per Nordin försvarar sin avhandling "Regeneration measures in time and space -Site preparation, planting, digital tools” på Linnéuniversitetet I Växjö klockan 10 den 26 april.

Läs mer.

Doktorsavhandling av Delphine Lariviere

Den 17 mars försvarade Delphine Lariviere framgångsrikt sin avhandling "Old trees in young forests : Biodiversity management in planted conifer forests in southern Sweden". Doktorsavhandlingen behandlar flera aspekter av lämnad naturhänsyn i den brukade skogen: skötsel av äldre ek i planterad granskog, identifiering av lämnade naturvårdsträd i den uppvuxna gallringsskogen samt betydelsen av skoglig omloppstid. Delphine har varit doktorand i FRAS-projektet och fortsätter nu som postdoktor i FRAS II. Här kan du läsa avhandlingen.

Ett skogligt porträtt av en landsdel

I rapporten Götalands skogar och skogsbruk - ett porträtt med siffror beskriver Mats Hannerz och Göran Örlander tillståndet för skogen, skogsbruket och skogsforskningen i Götaland. Rapporten togs fram som en bilaga till FRAS slutexkursion 2022.

Läs en kortare kunskapsartikel här.

Läs rapporten här.


Kontaktinformation