Projektsamarbetet Tillväxt Trädgård

Senast ändrad: 02 mars 2021

Här finns information om Tillväxt Trädgårds projektsamarbete som pågick under år 2008-2017.

Utveckling av svensk trädgårdsnäring

Tillväxt Trädgård var ett samarbete mellan näringslivet och akademin med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. Fokus var att öka värdet av produkter och tjänster inom frukt och grönt, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen.

Samverkande parter

Tillväxt Trädgård var ett avtalsbaserat samarbete mellan SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och Livsmedel (f.d. SP/JTI), Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten Västerbotten, Skaraborg, Östergötland, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Regionala samarbeten

Verksamheten bidrog även till att utveckla nya regionala samarbeten. Under projektperioden var det rådslag och aktiviter i olika delar av landet. Det pågick bland annat projekt i Öjebyn i norr och på Vreta Kluster i Östergötland. I västra Sverige och i Mellansverige har flera aktiviteter och kurser ordnats. Tillväxt Trädgård initierade nya projekt om stadsodling, kretsloppsbaserad odling med restvärme samt konceptutveckling för trädgårdsturism. Tillväxt Trädgård tog initiativ till en branschbeskrivning som satte trädgårdsbranschen på kartan hos många beslutsfattare.

Projekt

Tillväxt Trädgård var under perioden 2008-2017 en projektdriven verksamhet med syfte att bidra till en kunskapsbaserad utveckling. Verksamheten har även bidragit till att utveckla nya kompetenscentra och nya marknader. Vi skapade förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer, nytänkande och samarbete.

 

 


Kontaktinformation