Om Tillväxt Trädgård

Senast ändrad: 04 augusti 2020

Här finns information om Tillväxt Trädgårds verksamhet, parter och finansiärer och hur vi är organiserade.

Utveckling av svensk trädgårdsnäring

Tillväxt Trädgård är ett samarbete mellan näringslivet och akademin med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsnäringen. Vi arbetar för att öka värdet av produkter och tjänster inom frukt och grönt, potatis, prydnadsväxter, plantskoleväxter och andra delar av trädgårdsnäringen.

Samverkande parter

Tillväxt Trädgård är ett avtalsbaserat samarbete mellan SLU, LRF Trädgård, RISE Jordbruk och Livsmedel (f.d. SP/JTI), Hushållningssällskapen i Skåne, Kalmar Kronoberg Blekinge, Norrbotten Västerbotten, Skaraborg, Östergötland, Gotland, Halland, Väst, Västernorrland, HIR Skåne, HS Konsult, Växa Sverige och Lovang Lantbrukskonsult.

Regionala samarbeten

Verksamheten bidrar även till att utveckla nya regionala samarbeten. Under de senaste åren har det varit rådslag och aktiviter i olika delar av landet. Det pågår bland annat projekt i Öjebyn i norr och på Vreta Kluster i Östergötland. I västra Sverige och i Mellansverige har flera aktiviteter och kurser ordnats. Tillväxt Trädgård har också initierat nya projekt om stadsodling, kretsloppsbaserad odling med restvärme samt konceptutveckling för trädgårdsturism. Tillväxt Trädgård har också tagit initiativ till en branschbeskrivning som satt trädgårdsbranschen på kartan hos många beslutsfattare.

Projekt

Tillväxt Trädgård har under perioden 2008-2017 finansierat projekt för att bidra till en kunskapsbaserad utveckling. Verksamheten har även bidragit till att utveckla nya kompetenscentra och nya marknader. Vi skapar förutsättningar för ökad konkurrenskraft och tillväxt genom innovationer, nytänkande och samarbete.

Program

Verksamheten är organiserad kring målområden och fokusområden.

Läs mer om dessa mål- och fokusområden här

 


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75

Sidansvarig: lena.johnson@slu.se