Projektresultat fram till 2017

Senast ändrad: 03 februari 2021

Projektsamarbetet Tillväxt Trädgård initierade och finansierade under perioden 2008-2017  ett 90-tal projekt inom trädgårdsområdet. Huvuddelen av projekten finansierades av Tillväxtfonden som bekostades främst av SLU, LRF och Hushållningssällskapen. Även Länsstyrelsen i Skåne finansierade flera projekt.

Projekten utfördes i samarbete mellan SLU och näringslivet. Projekten bidrog till nya forskningsområden, bättre näringslivsanpassad utbildning, nya rådgivningstjänster, nya företag och nya arbetstillfällen.

I Tillväxt Trädgårds projektbank finns rapporter, faktablad och artiklar från Tillväxt Trädgårds projekt fram till år 2017. Här finns resultat om olika produktionsgrenar som plantskola, prydnadsväxter, grönsaker, frukt, bär och andra trädgårdsväxter. Här finns också resultat om ekonomi, marknad, teknik, växthus och mycket mer.

 

Ett axplock bland rapporterna

Några exempel på faktablad


Kontaktinformation