Kontakt

Senast ändrad: 15 februari 2024

Här hittar du nyckelkontakter vid Institutionen för ekonomi.

Personal

All personal vid Institutionen för ekonomi

 

Ledning

Prefekt: Richard Ferguson

Stf prefekt: Robert Hart 

 

Utbildning

Studierektor för forskarutbildning: Gordana Manevska Tasevska

Institutionsstudierektor för grundutbildning: Tina Ericson

Institutionsstudierektor för grundutbildning: Nina Lind Ranneberg 

Programstudierektor: Lovisa Nilsson

Biträdande programstudierektor: Ruben Hoffmann

 

Verksamhetsstöd

Administrativ chef: Heléne Lyngå

Ekonom: Anna Lindblom Eriksson

Ekonomiassistent: David Wiklander

Utbildningsadministratörer: Gajane Shabandari, Märta Berglund

Utbildningskoordinator: Tina Ericson

 

Forskargrupper 

Analysgruppen: Staffan Waldo

Beslutsfattande och management: Carl-Johan Lagerkvist

Entreprenörskap och innovation för hållbar utveckling (EIS): Johan Gaddefors

Jordbrukssektorns ekonomi: Helena Hansson

Naturresurs- och miljöekonomi: Robert Hart

Fakta:

Besöksadress Uppsala:
Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:
AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Postadress Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala


E-post: fornamn.efternamn@slu.se

Telefon (vx): 018-67 10 00


Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Obs! Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera SLU:s inköp med e-faktura. Här kan du läsa om hur du fakturerar SLU.

Organisationsnummer: 202100-2817

Relaterade sidor:


Kontaktinformation