Kontakter vid institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 13 april 2021

Här hittar du nyckelkontakter vid institutionen för ekonomi.

Personal

All personal vid institutionen för ekonomi

Ledning

Prefekt: Carl Johan Lagerkvist, 018 - 671783

Stf prefekt: Robert Hart, 018 - 671734

Biträdande prefekt: Karin Hakelius, 018 - 671745

Utbildning

Studierektor för forskarutbildning: Gordana Manevska Tasevska

Programstudierektor:  Ruben Hoffmann

Programstudierektor: Lovisa Nilsson

Utbildningskoordinator: Tina Ericson

Utbildningsadministration: Jeanette Grydz 

Utbildningsadministration: Hanna Olsén

Administration

Administrativ chef: Julija Falkman

Personaladministration: Ida Skeppström

Projektekonomi: Anna Lindblom Eriksson

Övergripande ekonom: Anton Nilsson

Ekonomiassistent: David Wiklander

Administratör/webbpublicerare: Mariah Fernkvist 

Forskargrupper 

Beslutsfattande och management: Carl Johan Lagerkvist

Entreprenörskap på landsbygden (REG): Johan Gaddefors

Jordbrukssektorns ekonomi: Helena Hansson

Analysgruppen: Sören Höjgård

Naturresurs- och miljöekonomi: Robert Hart

 

 

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Postadress Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala


E-post:fornamn.efternamn@slu.se

Telefon (vx): 018-67 10 00


Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Obs! Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera SLU:s inköp med e-faktura. Här kan du läsa om hur du fakturerar SLU.

Organisationsnummer: 202100-2817

Relaterade sidor:

Sidansvarig: mariah.fernkvist@slu.se