Kontakter vid institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 30 november 2017
knapp2471 - 350x350.jpg

Här hittar du nyckelkontakter vid institutionen för ekonomi.

Personal

All personal vid institutionen för ekonomi

Ledning

Prefekt: Carl Johan Lagerkvist, 018 - 671783

Stf prefekt: Helena Hansson, 018 - 671714

Biträdande prefekt: Robert Hart, 018 - 671734

Utbildning

Institutionsstudierektor: Helena Hansson

Programstudierektor: Lovisa Nilsson

Btr. programstudierektor: Sarah Säll

Utbildningsadministration: Tina Ericsson

Utbildningsadministration: Elizabeth Hillerius 

Administration

Administrativ chef:  Mikaela Lönn

Personaladministration: Emma Arias Olsson

Projektekonomi: Anna Eriksson

Webbpublicerare: Emma Arias Olsson

Forskargrupper

Beslutsfattande och management: Helena Hansson

Entreprenörskap på landsbygden (REG): Johan Gaddefors

Jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel: Yves Surry

Analysgruppen: Sören Höjgård

Miljöekonomi: Ing-Marie Gren

 

 

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Postadress Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala


E-post:fornamn.efternamn@slu.se

Telefon (vx): 018-67 10 00 Fax: 018-67 35 02


Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Organisationsnummer: 202100-2817


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se