Kontakter vid institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 25 september 2018
knapp2471 - 350x350.jpg

Här hittar du nyckelkontakter vid institutionen för ekonomi.

Personal

All personal vid institutionen för ekonomi

Ledning

Prefekt: Carl Johan Lagerkvist, 018 - 671783

Stf prefekt: Helena Hansson, 018 - 671714

Biträdande prefekt: Robert Hart, 018 - 671734

Utbildning

Studierektor för forskarutbildning: Gordana Manevska Tasevska

Programstudierektor:  Ruben Hoffmann

Programstudierektor: Lovisa Nilsson

Utbildningskoordinator: Tina Ericsson

Utbildningsadministration: Stina Kling Olsson 

Administration

Administrativ chef:  Mikaela Lönn

Personaladministration: Emma Arias Olsson

Projektekonomi: Anna Eriksson

Webbpublicerare: Emma Arias Olsson

Forskargrupper

Beslutsfattande och management: Carl Johan Lagerkvist

Entreprenörskap på landsbygden (REG): Johan Gaddefors

Jordbrukssektorns ekonomi: Helena Hansson

Analysgruppen: Sören Höjgård

Naturresurs- och miljöekonomi: Robert Hart

 

 

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Postadress Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala


E-post:fornamn.efternamn@slu.se

Telefon (vx): 018-67 10 00 Fax: 018-67 35 02


Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Organisationsnummer: 202100-2817


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se