Kontakter vid institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 01 september 2022

Här hittar du nyckelkontakter vid institutionen för ekonomi.

Personal

All personal vid institutionen för ekonomi

Ledning

Prefekt: Richard Ferguson

Stf prefekt: Robert Hart 

 

Utbildning

Studierektor för forskarutbildning: Gordana Manevska Tasevska

Programstudierektor:  Ruben Hoffmann

Programstudierektor: Lovisa Nilsson

Institutionsstudierektor: Tina Ericson

Verksamhetsstöd

Personaladministration: Ida Skeppström

Projektekonomi: Anna Lindblom Eriksson

Övergripande ekonom: Anna Lindblom Eriksson

Ekonomiassistent: David Wiklander

Utbildningsadministration: Tetyana Korol, Gajane Shabandari

Forskargrupper 

Beslutsfattande och management: Carl Johan Lagerkvist

Entreprenörskap på landsbygden (EIS): Johan Gaddefors

Jordbrukssektorns ekonomi: Helena Hansson

Analysgruppen: Staffan Waldo

Naturresurs- och miljöekonomi: Robert Hart

 

 

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund


Postadress Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala


E-post:fornamn.efternamn@slu.se

Telefon (vx): 018-67 10 00


Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Obs! Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera SLU:s inköp med e-faktura. Här kan du läsa om hur du fakturerar SLU.

Organisationsnummer: 202100-2817

Relaterade sidor:


Kontaktinformation