MX0111: Ekonomikandidat - introduktion

Senast ändrad: 17 mars 2023

För dig som vill avklara kursen "Ekonomikandidat - introduktion" (kurskod MX0111), finner du instruktioner till PM nedan. Du behöver anmäla dig till examinationstillfället i Ladok Student för att du sedan ska kunna lämna in PM:et i Canvas.

PM i vetenskapligt skrivande

Du ska formulera ett vetenskapligt problem och argumentera för det i ett kort PM, samtidigt som du visar att du kan hantera referenser på ett bra sätt.

Skriv mellan 400 och 500 ord på det ämne som examinatorn (se kontaktuppgifter nedan) tilldelat dig. Du ska skriva som om du gör ett inlägg i en vetenskaplig debatt. Ditt PM måste uppfylla följande kriterier:

  1. Det måste ha en titel, vars syfte är att väcka läsarens intresse och ge den en idé om PM:ets innehåll.
  2. Det måste börja med en definition av ditt problem där du: (i) konstaterar någonting som läsaren bör kunna acceptera utan vidare argumentation (läget); (ii) förklarar varför detta läge kan eller bör uppfattas som problematiskt (problem); och (iii) förklarar kortfattat hur du anser att du kan bidra till en lösning till detta problem (forskningsfrågan).
  3. Det måste innehålla ett bidrag i form av antingen egna observationer eller logiska resonemang, eller redovisning av andras observationer eller resonemang, eller en kombination av dessa två.
  4. Det måste innehålla en referenslista skriven på ett sätt som vore acceptabelt i en vetenskaplig tidskrift.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Vid frågor om...

uppgiftens upplägg och innehåll, kontakta examinator Erik Melin: erik.melin@slu.se

anmälan och tillgång till examinationstillfället, kontakta utbildningsadministrationen: econ-edu@slu.se

studentinloggning, kontakta IT-support: support@slu.se