Miljöekonomi

Senast ändrad: 12 mars 2021

Hur förvaltar vi bäst våra miljö- och naturresurser? Forskningsgruppen fokuserar på frågor relevanta för miljöpolitik.

Forskargruppen för miljöekonomi vid institutionen för ekonomi ,Ultuna, kännetecknas av intresse och inriktning av forskning som är relevant för miljöpolitiken. Vi har metodkompetens inom integrerad modellering, makroekonomi, mikroekonometri och spatial ekonometri samt mikroekonomsik modellering. Vi undervisar också en rad kurser på kaditat-och masternivå inom miljö-och naturresursekonomi, mikro-och makroekonomi samt ekonometri.

Exempel på aktuella forskningsområden  är

 

  • Utveckling av en plattform för handel med näringsämnen i Östersjön
  • Biologiskt mångfald och effekten av invasiva arter
  • Eferlevmad av svenska miljöregler
  • Förvaltning av svenska rovdjur
  • Miljöpolitik och gröna innovationer
  • Potentialen för forskningssubventioner att ersätta utsläppsskatter inom klimatpolitiken
  • Den förväntade utvecklingen av priser på icke-förnybara naturresurser
  • Kopplingen mellan konsumtionsmönster, riktad teknologisk förändring och långssiktiga energibehov
  • Politik för en övergång till nollutsläpp inom den svenska transportsektorn
  • Ekonometrisk analys av långsiktig efterfrågan på energiintensiva varor

 

Läs mer om våra forskningsprojekt och våra publikationer nedan! 

 

 

Relaterade sidor: