Miljöekonomi

Senast ändrad: 15 september 2022

Forskningsgruppen för Miljöekonomi på Institutionen för Ekonomi, Ultuna, karaktäriseras av ett intresse för, och fokus på, forskning som är relevant för miljöpolicy.

Vi har expertis i både mikro–och–makroekonomisk teori såväl som empirisk och mikroekonometrisk forskning. Våra huvudsakliga forskningsområden är policydesign och utvärdering, beteendeekonomi, transportekonomi, internationell handel och utvecklingsekonomi, alltid kopplat till miljöfrågor. Vi forskar även på miljöaspekter inom jordbruk och skogshantering. 

Vi publicerar i tidskrifter som Journal of Environmental Economics and Management (JEEM), Journal of the Association of Environmental and Resource Economists (JAERE), Environmental and Resource Economics (ERE), och the European Economic Review.

Exempel på aktuella forskningsområden  är

 

 • utvärdering av Klimatlivets påverkan: Aktuell evidens och framtida design. Naturvårdsverkets klimatinvesteringsstödsprogram (Klimatlivet).
 • Utveckling av en plattform för handel med näringsämnen i Östersjön.
 • Biologiskt mångfald och effekten av invasiva arter.
 • Efterlevnad av svenska miljöregler.
 • Förvaltning av svenska rovdjur.
 • Miljöpolitik och gröna innovationer.
 • Potentialen för forskningssubventioner att ersätta utsläppsskatter inom klimatpolitiken.
 • Den förväntade utvecklingen av priser på icke-förnybara naturresurser
 • Kopplingen mellan konsumtionsmönster, riktad teknologisk förändring och långssiktiga energibehov.
 • Politik för en övergång till nollutsläpp inom den svenska transportsektorn.
 • Ekonometrisk analys av långsiktig efterfrågan på energiintensiva varor.

 

Läs mer om våra gruppmedlemmar, våra senaste publikationer och pågående projekt nedan.

 

 

Relaterade sidor: