Sveriges lantbruksuniversitet

Program på Institutionen för ekonomi

Sveriges Lantbruksuniversitet erbjuder gedigna program inom ekonomi på både grund- och masternivå som ger specialkompeten sinom naturresurser och jordbruk

Populärast är våra gedigna grundutbildningar i ekonomi. Du kan också välja mellan enstaka kurser och mastersprogram. Vi har fler än 100 kurser på våra utbildningar varav flera erbjuds som fristående kurs. Dessutom erbjuds kurser i juridik i samarbete med Uppsala universitet.

Loading…