Alumninätverk för Institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 28 november 2023

Välkommen till Institutionen för ekonomis sida för alumner! Här vill vi ha kontakt med alla er som läst kurser och program vid institutionen och finna sätt att interagera med er, på sätt som är givande för både er och oss.

Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev till alla alumner några gånger per år, så att ni kan följa vad som händer på institutionen. Anmälan till alumninätvereket gör ni via denna hemsida: SLU:s alumnnätverk | Externwebben

I slutet av vårterminen anordnades den sk ’Thesis Day’ onsdagen den 25 maj mellan 13.00 oh 14.30. Studenter som skrivit examensarbeten hade gjort postrar och pris delades ut till de bästa postrarna. Dessutom delades en ros ut till alla studenter som tagit examen, se: 2023 års Thesis Day stor succé när studenterna firade! | Externwebben (slu.se)

Thesis Day kommer också att arrangeras under vårterminen 2024, denna gång fredagen den 24 maj på eftermiddagen. Se fler detaljer framöver i informationstexten som skickats ut av Karin Bennmarker på Utbildningsavdelningen, som är Alumnikoordinator.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karin Hakelius
Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
karin.hakelius@slu.se