Alumninätverk för institutionen för ekonomi

Senast ändrad: 06 april 2022

Välkommen till Institutionen för ekonomis sida för alumner! Här vill vi ha kontakt med alla er som läst kurser och program vid institutionen och finna sätt att interagera med er – på sätt som är givande för både er och oss.

Målsättningen är att skicka ut ett nyhetsbrev till alla alumner fyra gånger per år, så att ni kan följa vad som händer på institutionen. Anmälan till alumninätevrekt gör ni via denna hemsida: https://www.slu.se/samverkan/slu-alumni/registrera/

Inom kort kommer mer information om vårens aktiviteter. En sådan som vi redan nu kan informera om är den så kallade Thesis Day, vilken kommer att gå av stapeln onsdagen den 25 maj mellan 13.00 och 14.30. Detta är ett tillfälle att träffa de studenter som skrivit sina examensarbeten, vilka de presenterar i en posterutställning. Se fler detaljer i informationstexten som skickats ut av Karin Bennmarker på Utbildningsavdelningen:

”Upplägget i år är både fysiskt och digitalt och vi strävar efter att erbjuda studenterna ett festligt tillfälle att fira sina ex-jobb! Kopplingen mellan studenterna och arbetslivet och alumner kommer att vara centralt i arrangemanget. Projektgruppen för Thesis Day är representanter från Utbildningsavdelningen.

Upplägg

I år planerar vi för en digital posterpresentation med start morgonen den 25 maj. Klockan 13.00 startar eventet i fysisk form på plats på Ultuna och i Alnarp. Det kommer att möjliggöra för flera studenter att presentera sina arbeten muntligt. Posters kommer också att skrivas ut för de studenter som vill (eller de som ”vinner”). Här tar vi gärna emot input om vad ni tror skulle passa.

Vi planerar för att involvera alumner i programmet och även bjuda in till nätverksmöjligheter.”

Mer information om Thesis Day 2022 kommer att finnas i en länk inom kort, men om man vill se hur Thesis Day arrangerades 2021, se: Thesis Day | Studentwebben (slu.se)

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Karin Hakelius
Institutionen för ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
karin.hakelius@slu.se