NA0117: Jordbruks- och miljöekonomi (10 hp)

Senast ändrad: 16 februari 2024

För dig som vill avklara den nedlagda kursen "Jordbruks- och miljöekonomi" (NA0117), finner du mer information om de sista examinationstillfällena som erbjuds nedan.

Följande är de sista examinationstillfällena för kursen:

Tentamen (7,5 hp)
  • 22 augusti 2024

Anmälan görs via Ladok Student. Tid och plats visas i TimeEdit.

Inlämningsuppgift (2,5 hp)
  • 4 april 2024
  • 10 maj 2024

Anmälan görs via Ladok Student. Uppgiften lämnas in i Canvas.

För vidare instruktioner, kontakta econ-edu@slu.se i god tid innan examinationstillfället.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Utbildningsadministrationen
Institutionen för ekonomi
econ-edu@slu.se