Kurser

Senast ändrad: 07 december 2022

Du finner fler än 70 kurser på Institutionen för ekonomi. Om du går ett av våra grundprogram så har du chansen att läsa de flesta av kurserna. Du som inte läser hos oss kan söka många av dom som fristående kurs.

 

Institutionen för ekonomi erbjuder kurser inom följande ämnen:

  • Företagsekonomi
  • Nationalekonomi
  • Juridik (endast för programstudenter)
  • Lantbruksvetenskap
  • Hållbar utveckling
  • Miljövetenskap

Så söker du enstaka kurs

Sista anmälningsdag varierar:

  • 15 april för flertalet kurser som börjar på hösten,
  • 15 maj för sommarkurser,
  • 15 oktober för vårterminens kurser.

Det är viktigt att du läser både generella regler om antagning och informationen om respektive kurs. Anmälan till SLU:s kurser görs via antagning.se

Relaterade sidor:


Kontaktinformation


Tina Ericson
Utbildningskoordinator vid Institutionen för ekonomi

Telefon: 018-672600
E-post: tina.ericson@slu.se