Om oss

Senast ändrad: 30 oktober 2017
IMG_4258.JPG

På institutionen för ekonomi bedrivs forskning och undervisning inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Vår forskning täcker flera forskningsområden eller teman inom ekonomi. Inom företagsekonomi bedrivs forskning inom följande teman: beslutsfattande och management, entreprenörskap på landsbygden, produktionsekonomi samt CSR/marknadsföring. Inom nationalekonomi bedrivs forskning inom miljöekonomi samt jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel.

På institutionen finns även en analysgrupp som på uppdrag av regeringen utför tillämpad samhällsekonomisk analys av livsmedels- och jordbrukspolitik.

Våra ekonomutbildningar ger ekonomer med en gedigen ekonomisk grund samt en specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Vi har program på både grund- och avancerad nivå och erbjuder även flera fristående kurser. Sammantaget erbjuder vi runt 70 kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, lantbruksvetenskap, miljövetenskap och juridik.

 

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala


Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund

Fakta:

Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Organisationsnummer: 202100-2817


Kontaktinformation
Sidansvarig: emma.arias.olsson@slu.se