Om oss

Senast ändrad: 03 juni 2024

Institutionen för ekonomi bedriver forskning och undervisning inom företagsekonomi och nationalekonomi.

Vad institutionen arbetar med

Vår forskning täcker flera forskningsområden eller teman inom ekonomi. Inom företagsekonomi bedrivs forskning inom följande teman: beslutsfattande och management, entreprenörskap på landsbygden, produktionsekonomi samt CSR/marknadsföring. Inom nationalekonomi bedrivs forskning inom miljöekonomi samt jordbruks- och livsmedelssektorns politik och handel.

På institutionen finns även en analysgrupp som på uppdrag av regeringen utför tillämpad samhällsekonomisk analys av livsmedels- och jordbrukspolitik.

Våra ekonomutbildningar ger ekonomer med en gedigen ekonomisk grund samt en specialkompetens inom naturresurser och jordbruk. Vi har program på både grund- och avancerad nivå och erbjuder även flera fristående kurser. Sammantaget erbjuder vi runt 70 kurser inom företagsekonomi, nationalekonomi, lantbruksvetenskap, miljövetenskap och juridik.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med institutionen för ekonomi? Här hittar du nyckelkontakter och addresser.

Hitta hit

Behöver du ta dig till institutionen för ekonomi? Här hittar du tips på olika sätt du kan ta dig hit.

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala

Besöksadress Lund:

AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund

Fakta:

Faktureringsadress: SLU Fakturamottagning Box 7090 75007 Uppsala

Obs! Den 1 april 2019 blev det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). En PDF-faktura eller skannad pappersfaktura räknas inte som en sådan faktura. Leverantörer ska därför fakturera SLU:s inköp med e-faktura. Här kan du läsa om hur du fakturerar SLU.

Organisationsnummer: 202100-2817

Relaterade sidor:


Kontaktinformation