Hitta hit

Senast ändrad: 25 april 2022

Institutionen för ekonomi finns på campus Ultuna i Uppsala.

Besöksadress Uppsala:

Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala

Karta


Besöksadress Lund:

I Lund finns institutionens kontor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Kontoren hittas i hus Alfa 1 på plan 4. Ingång sker på Scheelevägen 15 D.”

Karta


Vägbeskrivningar till Ultuna

SLU i Uppsala ligger huvudsakligen i campusområdet Ultuna 6 km söder om centrum.

Bil söderifrån, E4:

Sväng av från E4:an vid avfart 186. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna. Sväng vänster efter någon km, vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen, alternativt in på Ultunaallén, vid rondellen någon km längre söderut .

Bil söderifrån, väg 255:

Sväng vänster vid skylten Uppsala S. Följ Dag Hammarskjölds väg mot Uppsala, genom Sunnersta. Sväng höger vid rondellen in på Ultunaallén, alternativt vid skylten "Djursjukhus", in på Veterinärvägen. 

Bil norrifrån, E4:

Sväng av från E4:an vid avfart 187. Följ skyltning Uppsala S, därefter mot Ultuna.

Flygbuss/-tåg till Uppsala:

Buss 801 och Upptåget går från Arlanda till Uppsala centrum. För uppdaterad information och tidtabeller se www.ul.se eller ring 0771-14 14 14.

Stadsbuss inom Uppsala:

Stadsbusslinjerna 1,12, 20, 21 går till Ultuna, de flesta från centralstationen vid Kungsgatan. Hållplatserna på Ultuna heter i tur och ordning Veterinärvägen, Campus Ultuna, Ultuna södra och Arrheniusplan. Även regionbussarna 101 och 804 går till Ultuna. För uppdaterad information och tidtabeller se www.ul.se eller ring 0771-14 14 14.

Cykel:

En vacker cykelväg till Ultuna finns längs Fyrisån (6 km). Cykelvägen börjar från Svandammen och går söderut genom Stadsparken.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation