Nedlagda kurser 2022

Senast ändrad: 16 februari 2024

Programnämnden vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap har den 14 mars 2022 beslutat att lägga ned en del av de kurser som vi inte längre erbjuder kurstillfällen för. Enligt de beslutade övergångsreglerna kommer vi fram till 13 mars 2024 erbjuda minst tre omtentor samt minst en förnyad möjlighet att uppfylla eventuella obligatoriekrav.

För att skriva en omtenta eller genomföra ett obligatoriskt moment från kursen behöver du anmäla dig till ett så kallat aktivitetstillfälle i Ladok Student. Du når Ladok Student via SLU:s Studentwebb https://student.slu.se/ där du loggar in med ditt SLU-studentkonto. För mer information, se Ladok Student lathund. Om du har problem med ditt studentkonto, kontakta support@slu.se 

Aktivitetstillfället kommer att annonseras i Ladok minst 8 veckor före examinationen. Anmälan är obligatorisk och är öppen fram till 10 vardagar innan examinationstillfället. Det görs inga sena efteranmälningar.  

Har du behov av särskilt stöd behöver du anmäla det senast 15 vardagar innan examinationstillfället. Följ instruktionerna i informationen för det specifika aktivitetstillfället i Ladok. 

Då alla kurser har olika datum för sina examinationer, gäller det att du som student loggar in i Ladok för att se när din kurs har sitt tillfälle och anmäla dig i tid. 

Sista chansen att delta i skriftliga examinationer eller fullgöra obligatoriska moment kommer att erbjudas i god tid innan den 13 mars, 2024. Det är därför viktigt att inte missa de aktivitetstillfällen som publiceras i Ladok Student, om du vill ha möjlighet att avsluta en kurs. 

Vid frågor är du välkommen att kontakta econ-edu@slu.se. 

Följande kurser lades ned den 14 mars 2022:
 

Företagsekonomi 

FÖ0271 Quantitative Finance - Theory and Applications, 15 credits 

FÖ0309 Ethics, 5 credits 

FÖ0360 Environmental and Social Responsibility Marketing Management, 15 credits 

FÖ0362 Production Economics, 15 credits 

FÖ0377 Marknadsföring, 10hp 

FÖ0381 Företagsekonomi, 5hp 

FÖ0387 Supply Chain Networks, 10 credits 

FÖ0388 Ekonomistyrning I, 15hp 

FÖ0389 Ekonomistyrning IIa - företagsstyrning, 5hp 

FÖ0390 Ekonomistyrning IIb - extern redovisning, 10hp 

FÖ0391 Entreprenörskap och företagsutveckling - organisationsteori II, 10hp 

FÖ0392 Företaget och omvärlden - organisationsteori I, 10hp 

FÖ0394 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs, 5hp 

FÖ0395 Mikroekonomi IIa - ett företagsperspektiv, 5hp 

FÖ0396 Cooperatives and Other Agri-Food Systems, 5 credits 

FÖ0397 Environmental Risk Management and Assessment, 5 credits 

FÖ0398 Research Methods - Master Level, 10 credits 

FÖ0411 Perspectives on management and leadership, 15 credits 

FÖ0418 Företaget och omvärlden – Organisationsteori I, 15hp 

FÖ0420 Value Chain and Networks in the Bio-economy, 10 credits 

FÖ0427 Grundläggande företagsekonomisk metodkurs - distans, 5hp 

FÖ0429 Marknadsföring för ingenjörer, 10hp 

FÖ0437 Företagande 1, 7.5hp 

FÖ0450 Företagsekonomi, 5hp 

FÖ0451 Quantitative finance, 15 credits 

FÖ0452 Marknadsföring för ingenjörer, 5hp 

FÖ0456 Production economics, 15 credits 

FÖ0458 Production economics, 15 credits 

FÖ0463 Industriell ekonomi och hållbar innovation, 5hp 

 

Nationalekonomi 

NA0116 International Food System Analysis, 7.5 credits 

NA0117 Jordbruks- och miljöekonomi, 10hp (extra tillfällen efter mars 2024)

NA0120 Miljöekonomisk översiktskurs, 5hp 

NA0126 Applied Demand and Supply Analysis, 7.5 credits 

NA0127 Econometrics, 7.5 credits 

NA0133 Makroekonomi, 10hp 

NA0139 Probability Theory and Statistical Inference, 7.5 credits 

NA0140 Topics in microeconomics, 7.5 credits 

NA0142 Time Series Analysis, 7.5 credits 

NA0161 Econometrics and Programming, 10 credits 

NA0162 Mikroekonomi IIb - ett samhällsperspektiv, 5hp 

NA0163 Mikroekonomi I, 10hp 

NA0164 Microeconomics III, 10 credits 

NA0166 Applications in Agricultural and Environmental Economics, 5 credits 

NA0174 Mikroekonomi med tillämpningar – med matematik för ekonomer, 15hp 

NA0175 International Food System Analysis, 7.5 credits 

NA0178 Experimental methods for economics and business studies, 7.5 credits 

NA0186 Behavioural economics, 3 credits 

 

Självständigt arbete 

EX0537 Independent Project/Degree Project in Economics E, 30 credits 

EX0540 Självständigt arbete i nationalekonomi C, 15hp 

EX0541 Independent Project/Degree Project in Economics D, 30 credits 

EX0582 Independent Project /Degree Project in Economics D, 15 credits 

EX0779 Independent Project/Degree Project in Business Administration (A1E) 

EX0780 Independent Project/Degree Project in Business Administration (A1E), 30 credits 

EX0782 Independent Project/Degree project in Business Administration - Master´s thesis (A2E), 30 credits 

EX0783 Självständigt arbete i företagsekonomi (G2E), 15hp 

EX0784 Independent Project in Business Administration - Master´s thesis, 30 credits 

EX0805 Magisteruppsats - företagsekonomi (A1E), 15hp 

EX0806 Självständigt arbete i företagsekonomi (A1E), 30hp 

EX0807 Independent project in business administration, 30 credits 

EX0808 Självständigt arbete i nationalekonomi (G2E), 15hp 

EX0809 Master’s dissertation - economics (A1E), 15 credits 

EX0810 Independent project in economics (A1E), 30 credits 

EX0811 Independent project in economics (A2E), 30 credits 

EX0812 Självständigt arbete i företagsekonomi (G2E), 15hp 

 

Övriga 

IN0948 Applied trade and policy analysis, 5 credits 

IN0971 International Food System Analysis, 7.5 credits 

IN0979 Mikroekonomi I, 10hp 

IN0993 Quantitative finance, 15 credits 

JU0026 Miljörätt, 5hp 

JU0032 Juridisk introduktionskurs, 10hp 

JU0037 Tillämpad civilrätt, 5hp 

LB0072 Lantbrukets ekonomi och politik, 5hp 

LB0077 Ekonomagronom - introduktion, 5hp 

MX0041 Kvalitets- och miljöledning, 10hp 

MX0111 Ekonomikandidat - introduktion, 5hp (mer info i länken)

Relaterade sidor: