Sveriges lantbruksuniversitet

Forskning vid institutionen för ekonomi

Institutionen för ekonomi på SLU består av ca 65 anställda, huvudsakligen forskare. Våra forskare är engagerade i undervisningen - och tvärtom - våra lärare är engagerade i forskningen.

I vår forskning behandlar vi en rad ämnen som i huvudsak har att göra med jordbrukssektorn samt bevarandet och användandet av naturresurser. Vi utför också forskning i tillämpad statistik och matematik med tillämpningar huvudsakligen inom biologi.

Vårt mål är att prestera högkvalitativ forskning i såväl nationella som internationella jämförelser. Forskningen skall också vara relevant och tillgänglig för samhällets olika aktörer. Vår vision är att vår forskning skall ha en hög tvärvetenskaplig standard. Målen uppnås genom publikationer i (topp-rankade) vetenskapligt granskade tidsskrifter och böcker.

Traditionellt har vi delat upp forskningen i företagsekonomi och nationalekonomi - men forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.

 

Nedan kan ni besöka våra forskningsgrupper

Loading…