Hoppa till huvudinnehåll

Forskning

Institutionen för ekonomi på SLU består av ca 80 anställda, huvudsakligen forskare. Våra forskare är engagerade i undervisningen - och tvärtom - våra lärare är engagerade i forskningen.

I vår forskning behandlar vi en rad ämnen som i huvudsak har att göra med jordbrukssektorn samt bevarandet och användandet av naturresurser. Vi utför också forskning i tillämpad statistik och matematik med tillämpningar huvudsakligen inom biologi.

Vårt mål är att prestera högkvalitativ forskning i såväl nationella som internationella jämförelser. Forskningen skall också vara relevant och tillgänglig för samhällets olika aktörer. Vår vision är att vår forskning skall ha en hög tvärvetenskaplig standard. Målen uppnås genom publikationer i (topp-rankade) vetenskapligt granskade tidsskrifter och böcker.

Traditionellt har vi delat upp forskningen i företagsekonomi och nationalekonomi - men forskningen kan också beskrivas med forskningsteman och forskningsprojekt som utgångspunkt.

 

Nedan kan ni läsa mer om våra forskargrupper:

Publicerad: 07 oktober 2022 - Sidansvarig: gajane.shabandari@slu.se

Institutionen för ekonomi Box 7013 750 07 Uppsala • Besöksadress Uppsala: Ulls hus, Ulls väg 27 756 51 Uppsala • Besöksadress Lund: AgriFood Economics Centre Scheelevägen 15 D 223 63 Lund • Leveransadress: Ulls gränd 1 • 018- 67 10 00 vxl  

PRME - Principles for Responsible Management Education

Loading…