MEKARN I avslutat

Senast ändrad: 26 april 2021
Doktorand utför fältarbete med intervjuer. Foto.

Mekarn-projektet (Mekong Basin Animal Research Network) var ett samarbete mellan HUV och 14 forskningsinstitut och universitet inom området husdjursvetenskap i Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand. Programmet startade 2001 och har finansierats av SIDA. MEKARN projektets tredje och sista fas (2008-2012) är nu avslutad. Fokus har varit på uthålliga, integrerade och småskaliga husdjurssystem. I december 2012 disputerade de fem sista doktoranderna inom MEKARN projektet.

 

Se ett bildspel om MEKARN

Snabba fakta om MEKARN

  • 63 studenter från fyra länder har fått Master of Science examen från SLU, varav 32 % från Kambodja, 24% från Laos, 34 % från Vietnam och 11 % från Thailand
  • I genomsnitt var 36% av studenterna kvinnor
  • 32 doktorer har disputerat under åren 2001-2012
  • Forskningsdelen utförs i hemlandet och har praktisk anknytning
  • Avhandlingen omfattar vanligen fyra artiklar

 

MEKARN logotyp. Bild.

Kontakt:

Ewa Wredle, ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99

Mer information om MEKARN

Mekarn-projektet (Mekong Basin Animal Research Network) var ett samarbete mellan HUV och 14 forskningsinstitut och universitet inom området husdjursvetenskap i Vietnam, Laos, Kambodja och Thailand.

Programmet som startade 2001 finansierades av SIDA och har nyligen avslutat tredje och sista fasen (2008-2012). Fokus har legat på uthålliga, integrerade och småskaliga husdjurssystem och inkluderat:

1. Forskarutbildning: Följer den så kallade "sandwich-modellen" där forskningen utförs i doktorandens land/institut, vanligen med fokus på aktuella problem för lantbrukaren. Studenterna läser kurser samt försvarar sin avhandling på SLU. Totalt har 32 doktorander disputerat på SLU.

2. Regionala masterkurser: Totalt har 63 masterstudenter (mellan 2001-2010) från de fyra medverkande länderna examinerats på SLU. Kurser hålls på 5 eller 6 institut/universitet i de olika länderna och både kurser och examensarbetet fokuserar på uthålliga och småskaliga husdjurssystem.

3. Regional forskningsfond: Varje år finansieras ca 40 projekt med upp till 5 000 USD. Respektive forskare/forskargrupp skickar in en ansökan som granskas av en utsedd styrgrupp.

4. Nätverkan: Medel ges till forskare och studenter för besök inom de 4 länderna. Internationella konferenser, regionala seminarier och workshops finansierar också av programmet. Korta kurser ges, oftast med lärare från HUV, varje år för lokala forskarstuderanden.

5. Övrig support: Inkluderar medel för laboratorier (kemikalier, utrustning med mera) forskningsfaciliteter (djur, inhysning för djuren med mera) och datorer.

Total programbudget för åren 2008-2012 var 41 miljoner kr varav 17 miljoner gick till Institutionen för Husdjurens Utfodring och Vård (HUV). Programmet koordinerades av Dr Ngo Van man på Nong Lam universitet i Vietnam och Dr Ewa Wredle på HUV, SLU.


Kontaktinformation