Om Projekt Valphälsa

Senast ändrad: 19 juni 2024
dansk-svensk-gårdshund

Spänningen och glädjen över att få följa en valpkull från dräktighet tills att valparna har blivit alldeles egna individer är drivkraften för många hunduppfödare. Det kan ligga åratal av planering bakom en parning och förhoppningarna är ofta väldigt höga.

Tyvärr är sjuklighet och dödlighet hos nyfödda valpar inte ovanligt. I Projekt Valphälsa vill vi kartlägga varför foster och valpar dör och dessutom undersöka möjliga riskfaktorer. Målet är att ta fram stöd åt veterinärer och uppfödare för att minska sjukdom och öka valpöverlevnad. Projektet drivs av forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), i samarbete med reproduktionsspecialister som arbetar kliniskt.

Delstudier

Enkätstudien

Vi behöver veta hur vanligt förekommande det är med aborter och valpdödlighet, för att på bästa sätt kunna förbättra valphälsan och öka valpöverlevnaden hos svenska hundar.

Under våren 2024 kommer vi att skicka ut en enkät via epost till uppfödare som är registrerade i Svenska Kennelklubben (SKK). Frågorna kommer att handla om uppfödarens kennel och om en tik som har parats 2020–2023.

Svaren kommer att vara anonyma och resultatet kommer att publiceras här på projekthemsidan. Vi kommer också att skriva en vetenskaplig publikation till en internationell tidskrift och berätta om resultaten på möten och kongresser med veterinärer och med uppfödare.

Obduktionsstudien

För att i framtiden på bästa sätt kunna ge råd och rekommendationer med målet att förebygga dödlighet hos foster och valpar vill vi kartlägga möjliga orsaker till dödsfall. Detta kommer vi att göra i en omfattande studie som pågår under 2023 och 2024. Om du som uppfödare drabbas av dödlighet i en av dina valpkullar under dräktighet eller under de första 21 levnadsdagarna kan du skicka in foster/valpar till oss Vi kommer att obducera valparna och också ta prover för att analysera för olika bakterier och för hundens herpesvirus. I samband med insändande kommer du att få besvara ett formulär. Om du önskar får du ta del av svaren från obduktionen och analyserna. Det kostar ingenting att vara med i studien. Uppgifterna som du lämnar kommer inte att delas utanför projektgruppen och det kommer inte att gå att koppla uppgifterna till dig eller till din uppfödning.

Du behöver kontakta oss i projektgruppen innan du skickar in valpar. Valpar som ska skickas in för obduktionsstudien ska förvaras kylt i väntan på transport, de får inte frysas. Det är viktigt att de förpackas och transporteras på ett säkert sätt. Du får tydliga instruktioner av oss hur du ska gå till väga. Djurkroppar kan inte lämnas in hos postombud, utan behöver lämnas på något av PostNords Företagscenter. Packmaterial och transportlådor finns för upphämtning hos en del veterinärkliniker och djursjukhus. 

Klicka här om du vill delta i obduktionsstudien.

 

Finansiär

Projektet är finansierat av Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm, Svelands Stiftelse och Mats F. och Catharina Linde Forsbergs stiftelse.

Du kan läsa mer om Stiftelsen Djursjukvård i Stor-Stockholm här och om
Svelands Stiftelse - För djurens hälsa och livskvalitet här
och om Mats F. och Catharina Linde Forsbergs stiftelse här

  projektvalphälsafinansiär.png

  Svelands Stiftelsen

  Logga projekt valphälsa.png

 

Redovisning av resultat

Resultaten från respektive studie kommer att redovisas här på hemsidan. Vi kommer också att publicera nyhetsbrev från SLU och SVA. Forskargruppen kommer aktivt att kommunicera resultat och slutsatser från studierna på kongresser, möten och i undervisning. Det kommer också att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och på konferenser.

Kontakta

Om du har frågor om studien är du välkommen att kontakta forskargruppen på valphalsa@slu.se. För att delta i studien klicka här.