Grundutbildning

Senast ändrad: 24 augusti 2022

Vid institutionen för kliniska vetenskaper ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet

Vi undervisar också i våra ämnesområden för studenter på kandidat- och mastersnivå som går på andra utbildningsprogram.

Lista med bokningsbara lokaler

Skiss över lokaler-lokaler

 

 

KV:s studierektorer för grundutbildningen:

Lina Lindström 018-671927
KV-studierektor@slu.se