Grundutbildning

Senast ändrad: 23 maj 2023

Vid institutionen för kliniska vetenskaper ger vi kurser i individ- och populationsbaserad klinisk veterinärmedicin för studenter inom veterinärprogrammet och djursjukskötarprogrammet

Vi undervisar också studenter på kandidat- och mastersnivå inom andra utbildningsprogram.

 

KV:s studierektorer för grundutbildningen:

Lina Lindström, 018-671927, lina.lindstrom@slu.se

Anneli Rydén, 018-67 18 90, anneli.ryden@slu.se

Kontakta studierektorerna: KV-studierektor@slu.se

 


Kontaktinformation

KV:s studierektorer för grundutbildningen:

Lina Lindström och Anneli Rydén 
kv-studierektor@slu.se