Våra specialister

Senast ändrad: 09 maj 2024

Reproduktionscentrum stordjur är högt specialiserade reproduktionsmottagning. Mottagningen drivs i samarbete med institutionen för kliniska vetenskaper och de veterinärer som arbetar här är aktiva forskare inom området.

Specialister stordjur

Nedanstående är specialister inom reproduktionscentrum för stordjur. Kontaktuppgifter till respektive specialist finns att tillgå genom att klicka på specialistens namn.

Renée Båge

 • Docent och universitetslektor.
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med subspecialitet idisslare.

Denise Laskowski

 • Veterinärmedicine doktor i reproduktion (VMD)
 • Kompetens i ultraljudsdiagnostik nöt och häst och bioteknologi som IVF/IVC
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med specialistkompetens inom reproduktion/reproduktionsbioteknologi.

Jane Morrell

 • Professor i veterinär reproduktionsbioteknologi, diplomate RCVS inom alla djurslag, hanlig fertilitet, reproduktionsbioteknologi, spermiekryopreservation och utvärdering av spermiekvalité.

Theodoros Ntallaris

 • Veterinärmedicin doktor i reproduktion (VMD)
 • Kompetens i ultraljudsdiagnostik nöt och häst
 • Kompetens i bioteknologi som embryo transfer och embryo inläggning av frysta och färska embryo
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med subspecialitet Idisslare och Herd Health

Specialister hund och katt

Nedanstående är specialister inom reproduktionscentrum för smådjur - men kan kontaktas vid frågor eller behov då de även innehar kompetens inom andra djurslag. Kontaktuppgifter till respektive specialist finns att tillgå genom att klicka på specialistens namn.

Eva Axnér

 • Professor i reproduktion hos karnivorer.
 • Svensk specialist i reproduktion hos hund och katt.
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med subspecialitet hund och katt.

Ida Hallberg

 • Veterinär och disputerad i ämnet reproduktion.
 • Resident i reproduktion (genomgår europeisk specialistutbildning i reproduktion).

Ulrika Hermansson

 • Veterinärmedicine doktor i smådjursreproduktion (VMD)
 • Svensk specialist i reproduktion hos hund och katt
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med subspecialitet hund och katt.

Bodil Ström Holst

 • Docent i reproduktion samt universitetslektor.
 • Svensk specialist i reproduktion hos hund och katt.
 • Europeisk specialist i husdjursreproduktion (Diplomate ECAR) med subspecialitet hund och katt.