Information

Senast ändrad: 19 september 2019

HANTERING AV KÄNSLIG INFORMATION VID SLU IDISSLARKLINIKEN

Sveriges Lantbruksuniversitet är ansvarig för behandlingen av personuppgifter vid SLU Idisslarkliniken. Kontaktperson vid SLU Idisslarkliniken är Jean-Francois Valarcher (jean-francois.valarcher@slu.se eller 018 – 67 19 29) och personuppgiftsombud vid Sveriges Lantbruksuniversitet är Anna Jarmar (anna.jarmar@slu.se eller 018 – 67 22 75).

Person- och kontaktuppgifter till djurägare och remitterande veterinärer samlas in i syfte av journalföring och vidare kommunikation. Journaltexter och därmed också person- och kontaktuppgifter kan komma att lagras i upp till 20 år då all lagrad information kan komma att användas inom forskning och utbildning vid SLU.

Idisslarkliniken lämnar vid behov ut personuppgifter till exempelvis veterinärer, apotek eller externa laboratorier i samband med behandlingen på kliniken. Då SLU är en myndighetsorganisation och därför måste följa de regelverk som finns avseende allmänna handlingar och myndigheters arkiv kan, om prövning skulle visa att sekretess inte gäller, personuppgifter också komma att lämnas ut till den som begär ut allmänna handlingar från kliniken.

Under vissa omständigheter har man rätt att få sina personuppgifter raderade, rättade, begränsade eller att invända mot deras användning. Har du frågor om användningen av personuppgifter, kontakta SLU Idisslarkliniken (idisslarkliniken@slu.se) eller Sveriges Lantbruksuniversitet (dataskydd@slu.se, 018 – 67 20 90).

Vill du läsa mer om hur SLU behandlar personuppgifter finns mer utförlig information att hitta på https://www.slu.se/om-slu/kontakta-slu/personuppgifter/ och är du missnöjd med hanteringen av personuppgifter inom SLU kan du vända dig till statliga Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/).


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanne.pettersson@slu.se