Jästsvamparnas metabolism

Senast ändrad: 15 mars 2022

Jästsvampar, liksom andra svampar, kan assimilera ett stort antal kemiska ämnen, men också syntetisera många ekonomiskt intressanta ämnen. Trots att mer än 300 genom från jästsvampar har sekvenserats, så vet vi förvånansvärt lite om vilka gener som behövs för att syntetisera ett ämne och degradera ett annat.

Projektet syftar till att identifiera gener som behövs för att kunna assimilera ovanliga kol-, kväve- och svavelkällor, kunskap som kan användas för att tillverka jäststammar som kan växa på billiga och förnyelsebara substrat, samt användas för att bryta ned skadliga ämnen (bioremediering).

Läs mer på den engelska sidan.

 

Spara

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Tomas.Linder@slu.se, 018-673210