Information, regler, riktlinjer, blanketter, länkar etc för grundutbildning inom området kemi och bioteknologi vid institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 04 juli 2023

Här finns länkar till olika dokument som rör områdets för kemi och bioteknologi grundutbildning:

  • Ordningsregler som gäller vid laborationer på våra kemikurser
  • Säkerhetsregler som gäller vid laborationer på våra kemikurser
  • Information för studentrepresentant för kursutvärderingar som görs av kurser vid institutionen för molekylära vetenskaper
  • Tillgodoräknanden inom kurser som ges vid vår institution
   Från och med 2021-01-01 kommer hanteringen att göras av en central enhet på SLU.
   • Regler som tidigare gällde vid institutionen för molekylära vetenskaper, området för kemi och bioteknologi, vad gäller betygssättning vid tillgodoräknanden inom kurs
   • Detaljerad läslista som gällde tidigare vid tillgodoräknanden inom KE0049 - Allmän kemi och kemiska energikällor, 10hp.
    Denna läslista gällde för studenter som tidigare läst kursen 1KB000 eller 1KB007 vid Uppsala universitet.
    Läslistan kan självklart ge fingervisningar för studenter som tidigare läst andra kurser, men kontakta SLU:s tillgodoräknandehandläggare för att få korrekt information.
  • Om du har blivit "antagen med villkor" till någon av våra kurser: Detta betyder i de flesta fall att du ännu inte blivit godkänd på någon kurs som är förkunskapskrav för vår kurs.
   Förhoppningsvis har du blivit godkänd på kurserna som är förkunskapskrav efter att antagningsbeskedet skickades ut. Detta måste du i så fall kunna styrka vid uppropet!
   Om du fortfarande inte uppfyller de formella förkunskapskraven ("antagen med villkor") kan det finnas möjlighet att du kan få läsa kursen ändå. Kontakta i första hand kursansvarig vid vår institution eller i andra hand vår studierektor i frågor kring detta. 
   Det är alltså du som blivit antagen med villkor som ska  visa för kursansvarig lärare att du faktiskt har den kunskap som krävs trots att du formellt inte uppfyller förkunskapskraven! Du kan möjligen ha läst andra kurser med kemiinnehåll som kan bedömas vara tillräckligt för att uppfylla förkunskapskraven.
   Förkunskaper för att läsa kursen finns på respektive kursplan (t.ex: https://www.slu.se/utbildning/program-kurser/kurser/?sprak=sv&kurskod=KE0062  för kursen KE0062).
   Lämplig dokumentation, t.ex. Ladokutdrag, bör bifogas. I första hand är det resultat och prestationer från andra kurser med kemisk inriktning och delresultat från kurser som är behörighetsgivande som ligger till grund för beslut.
   Varje ärende angående bristande förkunskaper behandlas på individuell basis. Kursansvarig ska på ett korrekt och rättvist sätt bedöma om du, trots att du inte uppfyller de formella förkunskapskraven, har möjlighet att följa undervisningen på den nya kursen.
  • Länkar till intressanta webbsidor från andra industrier, lärosäten eller organisationer
   {PagePropertyPlugin}