Ramschema - vem undervisar på vilken kurs

Senast ändrad: 15 mars 2022

Detalj-scheman för de olika kurserna finns under SLUs gemensamma system för kurshemsidor, SLUNIK.

Här nedan finns ramscheman för vilka labblärare som är på vilka GU-kurser i pdf-format. Notera att i den fjärde kolumnen anges hur många veckors arbetstid som kursen ska ta. Det är arbetstid om man har TVÅ labbgrupper! För flera kurser har labbläraren bara en labbgrupp och då blir beräknad arbetstid ungefär hälften av det som står i kolumn 4.

Här nedan finns ramscheman för vilka föreläsare och kursansvariga som är på olika GU-kurser i pdf-format.

Här nedan finns bakgrunden till hur tidsberäkningarna i ramschemat gjorts.