Utbildningsfilmer från institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 23 mars 2023

Här finns några olika korta videofilmer som visar ett urval av de tekniker och metoder som används på olika laborationer under institutionens grundutbildningskurser i kemi.

Instruktionsfilmerna är huvudsakligen gjorda av Sweneric Andersson, Ianric Ivarsson och Thomas Norberg på Institutionen för kemi i samarbete med Johan von Feilitzen och Rolf Reutlert på IPC.

TEST

 

 

Tunnskiktskromatografi

Guide till hur man använder sig av TLC i praktiken.

TLC

Torkning och rotavapor

Guide till hur man torkar en lösning av organiska ämnen och hur man använder sig av en rotavapor i praktiken.

rotavapor

Separation med hjälp av separertratt

Guide till hur man använder sig av en separertratt i praktiken.

separation

Separation med hjälp av kolonnkromatografi

Hur använder man sig av kolonnkromatografi i praktiken?

Kolonn med kiselgelslurry

Sugfiltrering

Guide till hur man använder sig av sugfiltrering med büchnertratt i praktiken.

sugfiltrering

Refraktometer (Destillationslabben)

Hur använder man en refraktometer?

refraktometer

Destillation

Guide till hur man destillerar en vätskeblandning.

destillation

Omkristallisation

Guide till hur ämnen kan renas med hjälp av omkristallisation.

destillation

Säkerhetsfilm

En film om säkerhet på labb.

destillation

Säkerhetsfilm av ännu äldre datum (1996)

En lite äldre film om säkerhet på labb.

destillation

  • 2018-09-14 Korrigerades två brutna länkar ("~"-problemet) och övriga kontrollerades. Därefter fanns inga brutna länkar med "~" i dokumentet överhuvudtaget! A.S.