Tunnskiktskromatografi - Utbildningsfilm från institutionen för molekylära vetenskaper

Senast ändrad: 30 september 2022

Tunnskiktskromatografi 

Guide till hur man använder sig av TLC (Thin Layer Chromatography) i praktiken. Klicka på bilden nedan för att öppna videospelaren i ett nytt fönster.

TLC

Gjord av Sweneric Andersson och Thomas Norberg på Institutionen för Kemi i samarbete med Johan von Feilitzen och Rolf Reutlert på IPC.
Redigerad av Bengt Videgård, FilmCentrum Öst. Cirka 6 min 8 sek lång.

Kommentarer

  1. Applicera provet med ett kapillärrör.
  2. Låt torka.
  3. Eluera TLC-plattan i vannan med lösningsmedel.
  4. Avbryt elueringen.
  5. Markera lösningsmedelsfronten.
  6. Torka TLC-plattan med hårtork.
  7. Markera fläckar (eventuellt i UV-ljus eller efter annan framkallning).
  8. Beräkna Rf-värden.
    Rf-berakning