Klimatforskning på institutionen

Senast ändrad: 24 augusti 2021

Att mildra och anpassa oss till den pågående klimatförändringen är en av de viktigaste utmaningarna som mänskligheten står inför under det här århundradet. På vår institution berör många forskningsprojekt ämnet.

Att hantera de skogliga ekosystemen på ett hållbart sätt är centralt för att lösa klimatkrisen. Skogen stödjer också 80% av den markbundna biologiska mångfalden, står för många livsviktiga ekosystemtjänster och har samtidigt en kollagringskapacitet som behövs för att nå nollutsläpp av växthusgaser och på så vis stabilisera jordens klimat.

Hur alla de här olika funktionerna ska kunna samexistera är en avgörande utgångspunkt för oss i vår forskning och undervisning på Institutionen för Sydsvensk Skogsvetenskap.

Våra intresseområden sträcker sig över en mängd olika vetenskapliga och samhälleliga frågor som rör skogen, från produktion, patogener och politik till återställande av skogsmark, browsing pressure och conservation ecology.

FORMAS finansierar forskning på vår institution som försöker ta reda på i vilken utsträckning ökad biomassa i ett bestånd påverkar de åtgärder som görs för att bevara andra värden i skogen.


Kontaktinformation

Adam Felton, Universitetslektor                                                       
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU          
adam.felton@slu.se, 040-415171