Skogspolitik och skoglig planering

Senast ändrad: 23 november 2020
Planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen.

Forskningen spänner över ett brett område, från modellbaserade analyser av skötselalternativ över skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av skogspolitiken i olika länder.

Vårt största projekt ALTERFOR engagerar forskare från olika discipliner inom institutionen och från 12 partner länder inom Europa.

Utvalda publikationer

Brukas, V. and Sallnäs, O., 2012. Forest management plan as a policy instrument: carrot, stick or sermon? Land Use Policy29(3): 605-613.

Brukas, V., 2015. New world, old ideas—A narrative of the Lithuanian forestry transition. Journal of Environmental Policy & Planning17(4): 495-515.

Guillén, L.A., Wallin, I. and Brukas, V., 2015. Social capital in small-scale forestry: a local case study in Southern Sweden. Forest policy and economics53: 21-28.

Hengeveld, G. M., E. Schüll, R. Trubins and O. Sallnäs 2017. "Forest Landscape Development Scenarios (FoLDS)–A framework for integrating forest models, owners' behavior and socio-economic developments." Forest policy and economics 85: 245-255.

Lodin, I., Brukas, V. and Wallin, I., 2017. Spruce or not? Contextual and attitudinal drivers behind the choice of tree species in southern Sweden. Forest Policy and Economics83: 191-198.

Pang, X., R. Trubins, V. Lekavicius, A. Galinis, G. Mozgeris, G. Kulbokas and U. Mörtberg 2019. "Forest bioenergy feedstock in Lithuania–renewable energy goals and the use of forest resources." Energy Strategy Reviews 24: 244-253.

Pang, X., U. Mörtberg, O. Sallnäs, R. Trubins, E.-M. Nordström and H. Böttcher 2017. "Habitat network assessment of forest bioenergy options using the landscape simulator LandSim–A case study of Kronoberg, southern Sweden." Ecological modelling 345: 99-112.

Trubins, R., Jonsson, R., Wallin, I. and O. Sallnäs 2019. Explicating behavioral assumptions in forest scenario modelling–the behavioral matrix approach. Forest Policy and Economics103: 70-78.

Hengeveld, G. M., E. Schüll, R. Trubins and O. Sallnäs (2017). "Forest Landscape Development Scenarios (FoLDS)–A framework for integrating forest models, owners' behavior and socio-economic developments." Forest policy and economics 85: 245-255.

Pang, X., U. Mörtberg, O. Sallnäs, R. Trubins, E.-M. Nordström and H. Böttcher (2017). "Habitat network assessment of forest bioenergy options using the landscape simulator LandSim–A case study of Kronoberg, southern Sweden." Ecological modelling 345: 99-112.

ALTERFOR Travellab

Travellab är ett nytt sätt för tvärregionalt lärande i ALTERFOR. Travellab kombinerar konventionell fältutflykt med runda-bordssamtal och andra former av uppföljning som genomförs tillsammans med lokala intressenter. Denna film visar Travellab under ALTERFOR-projektmötet i juni 2018 i regionen "Vale do Sousa" nära Porto, Portugal. För mer material, besök ALTERFORs hemsida.


Kontaktinformation

Vilis Brukas, Forskare
Kursansvarig: Nationell och internationell skogpolitik
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
vilis.brukas@slu.se, 040-415 198

Renats Trubins, Postdoktor
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU
renats.trubins@slu.se, 040-415183

Sidansvarig: katarina.ekegren@slu.se