Skogspolitik och skoglig planering

Senast ändrad: 20 september 2021
Planering

Vi har ett tvärvetenskapligt perspektiv med skogspolitik och skoglig planering som huvudämnen.

Forskningen sträcker sig från skoglig planering på landskapsnivå till jämförande analyser av skogspolitik på nationell nivå, med fokus på europeiska länder.

Våra forskare genomför även studier kring humanperspektivet på lokalt förvaltade naturresurser i olika socio-ekonomiska kontexter runt om i världen.

Utvalda publikationer

Bose, P., Larson, A. M., Lastarria-Cornhiel, S., et al. (2017). Women's rights to land and communal forest tenure: A way forward for research and policy agenda in Latin America. In Women's Studies International Forum (Vol. 65, pp. 53-59). Pergamon. https://doi.org/10.1016/j.wsif.2017.10.005

Bose, P. (2019). Oil palm plantations vs. shifting cultivation for indigenous peoples: Analyzing Mizoram's New Land Use Policy. Land Use Policy, 81, 115-123. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.10.022

Brukas, V. and Sallnäs, O., (2012). Forest management plan as a policy instrument: carrot, stick or sermon? Land Use Policy29(3): 605-613. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.12.006

Brukas, V., 2015. New world, old ideas—A narrative of the Lithuanian forestry transition. Journal of Environmental Policy & Planning17(4): 495-515. https://doi.org/10.1080/1523908X.2014.993023

Eriksson, L. O. (1994). Two methods for solving stand management problems based on a single tree model. Forest science, 40(4), 732-758. https://doi.org/10.1093/forestscience/40.4.732

Sallnäs, O., & Eriksson, L. O. (1989). Management variation and price expectations in an intertemporal forest sector model. Natural Resource Modeling, 3(3), 385-398. https://doi.org/10.1111/j.1939-7445.1989.tb00087.x

Guillén, L. A., Wallin, I., & Brukas, V. (2015). Social capital in small-scale forestry: A local case study in Southern Sweden. Forest Policy and Economics, 53, 21–28. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2014.12.006

Hengeveld, G. M., Schüll, E., Trubins, R., & Sallnäs, O. (2017). Forest Landscape Development Scenarios (FoLDS)–A framework for integrating forest models, owners' behaviour and socio-economic developments. Forest policy and economics, 85, 245-255. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.007

Salk, CF, R Chazdon, D Waiswa (2020). Thinking outside the plot: Monitoring forest biodiversity for socio-ecological research. Ecology and Society, 25(1):7. https://doi.org/10.5751/ES-11223-250107

Salk, CF, M-C Lopez and G Wong (2017). Simple incentives and group dependence for successful payments for ecosystem services programs: Evidence from an experimental game in rural Lao PDR. Conservation Letters, 10: 413-420. https://doi.org/10.1111/conl.12277

Trubins, R., Jonsson, R., Wallin, I., & Sallnäs, O. (2019). Explicating behavioral assumptions in forest scenario modelling–the behavioral matrix approach. Forest Policy and Economics, 103, 70-78. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.03.007

ALTERFOR Travellab

Travellab är ett nytt sätt för tvärregionalt lärande i ALTERFOR. Travellab kombinerar konventionell fältutflykt med runda-bordssamtal och andra former av uppföljning som genomförs tillsammans med lokala intressenter. Denna film visar Travellab under ALTERFOR-projektmötet i juni 2018 i regionen "Vale do Sousa" nära Porto, Portugal. För mer material, besök ALTERFORs hemsida.