Hoppa till huvudinnehåll

Forskning-Sydsvensk blandskog

En stor del av forskningen på institutionen handlar om blandskog, främst blandskog av gran-björk och gran-tall, men även andra blandningar. I vilken grad kan de vara alternativ till monokulturer? Vi undersöker detta ur flera perspektiv, bland annat virkesproduktion, biologisk mångfald, plantetablering, landskapsbild och trädsjukdomar. Blandskogar kan vara av särskilt intresse i södra Sverige eftersom här finns a. många trädslag, b. högt rekreationstryck och c. stor biologisk mångfald.

Forskargruppen

Emma Holmström, Postdoktor Emma.Holmstrom@slu.se, 040-415114

Nils Fahlvik, Forskare nils.fahlvik@slu.se, 040-415176

Matts Lindbladh, Professor Matts.Lindbladh@slu.se, 040-415196

Adam Felton, Universitetslektor adam.felton@slu.se, 040-415171

Urban Nilsson, Professor Urban.Nilsson@slu.se, 040-415193

Per-Ola Hedwall, Forskare per-ola.hedwall@slu.se, 040-415187

Magnus Löf, Forskare magnus.lof@slu.se, 040-415119

Lars Drössler, Forskare

Publicerad: 09 augusti 2022 - Sidansvarig: katarina.ekegren@slu.se
Loading…