Forskare inom djur, natur och människors hälsa

Senast ändrad: 08 mars 2023

Forskning relaterad till djur, natur och människors hälsa pågår vid alla fyra fakulteter vid SLU. Om du är intresserad av detta område och vill komma i kontakt med SLU-forskare kan du hitta kontaktuppgifter och kompetensområden nedan.

Om du saknar någon på listan? Kontakta oss, så lägger vi till kontaktuppgifterna.

Naturupplevelser och hälsa

Anna Bengtsson, universitetslektor vid Institutionen för människa och samhälle.

Ann Dolling, fd universitetslektor, vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

Patrik Grahn, professor vid institutionen för människa och samhälle.

Anna María Pálsdóttir, docent och universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle.

  • Kompetensområden: miljöpsykologi, landskapsarkitektur, evidens baserad design, naturbaserade och naturunderstödda interventioner, naturbaserad rehabilitering, rehabiliteringsträdgård, naturbaserad integration, trädgårdsterapi, skogsbad, skogsterapi, hästunderstödda interventioner.
  • Kontakt: anna.maria.palsdottir@slu.se, CV-sida Anna María Pálsdóttir.

Fredrika Mårtensson, universitetslektor vid institutionen för människa och samhälle.

Marcus Hedblom, professor vid institutionen för stad och land.

Katarina Petterson, forskare vid institutionen för stad och land.

Mari Kågström, forskare vid institutionen för universitetslektor, biträdande vid institutionen för stad och land, CBM.

Elisabet Bohlin, forskare FLK vid institutionen för skogens ekologi och skötsel.

  • Kompetensområden: hur människors hälsa påverkas av vistelse i skogsmiljö, Nordic Nature Health Hub.
  • Kontakt: elisabet.bohlin@slu.se

Sylvia Dovlén, forskare vid Institutionen för stad och land.

Eva-Maria Nordström, universitetslektor vid Institutionen för skoglig resurshushållning

Människa-djurinteraktioner och hälsa

Anna Lundberg, universitetslektor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Lena Lidfors, professor vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

  • Kompetensområden: interaktioner mellan människa och djur, djurassisterade interventioner, antrozoologi, djurs beteende, beteendeobservationer och fysiologiska mätningar, etologi.
  • Kontakt: lena.lidfors@slu.se

Maria Andersson, universitetslektor och docent i antrozoologi vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Therese Rehn, forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

Hanna Sassner, forskare vid institutionen för biosystem och teknologi.

Kerstin Uvnäs Moberg, professor emerita vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa.

  • Kompetensområden: oxytocin, fysiologi, mamma-barn relationer, hundunderstödda insatser för äldre.
  • Kontakt: kerstin.uvnas-moberg@slu.se