Forskningskommunikation @LTV 2021

Senast ändrad: 22 december 2023

Vi kan med stolthet konstatera att vi under 2021 har bidragit till att LTV-fakultetens forskare kunnat nå ut med forskningsbaserad kunskap på olika sätt och vill tacka dem för gott samarbete.

Vi har genom våra kommunikationsglasögon gett feedback till forskarna på kommande forskningsansökningar – särskilt de ingående kommunikationsplanerna. Genom interna nyhetsbrev, riktade till forskare, har vi gett praktiska tips, goda exempel och inspiration inom kommunikation. Vi har i samarbete med forskarna skickat ut externa nyheter och gjort inlägg i sociala medier om diverse forskningsprojekt vid LTV-fakulteten. Vi har genomfört och stöttat interna och externa event – digitala förstås– det var ju pandemi. Vi har efter bästa förmåga försökt coacha de forskare som hört av sig och svarat på deras frågor och diskuterat deras initiativ. Våra nätverk inom kommunikation har stärkts och vi har lärt oss en hel massa.

Personal

Finansiering

Aktiviteter

I Formas öppna utlysning fick fakulteten ett bättre utfall än på länge. Vi väntade nervöst från april till november – vi var ju engagerade nu när vi stöttat en massa intressanta ansökningar. Vi tackades av fakultets- och institutionsledningar för våra insatser och tror att det vi gjorde skillnad.

Vi har väckt mer intresse bland forskarna för forskningskommunikationens alla möjligheter genom våra interna nyhetsbrev – vi vet genom den feedback vi fick att de lästes och väckte tankar.

Det gör skillnad att jobba aktivt med outreach. Genom att lyfta fakultetens forskning nådde vi ut till en intresserad sektor och allmänhet. SLU:s Facebookinlägg om jordgubbsprojektet på institutionen för biosystem och teknologi, som undersökte om kompostrester från svampodlingar kan ge bättre förutsättningar för att bekämpa rotsjukdomar hos substratodlade jordgubbar, nådde ut till nästan femtusen personer. Pressreleasen om forskning om cideräpplen på institutionen för växtförädling nådde ut brett, bland annat på Vetenskapsrådets nyhetssajt forskning.se, i ATL och i tidskriften Allt om Trädgård. Tillsammans med SLU Future Food firade vi FN:s International Year of Fruits and Vegetables 2021 med flera populärvetenskapliga lunchföreläsningar och andra arrangemang som lyfte fram forskningen om trädgårdsgrödor.

Inom SLU har vi presenterat själva forskningskommunikationsprojektet bland annat för den nätverksgrupp inom PR- och media som under året startats upp av kommunikationsavdelningen.

Forskningskommunikation@LTV var under 2021 ett pilot- och utvecklingsprojektet. Mycket har fungerat bra och som vi tänkt, men inte allt. Det övergripande tema som togs fram tillsammans med prefektgruppen i början av året, ”Levande livsmiljöer - för människor, djur och växter” visade sig svårarbetat och vi fick överge arbetet eftersom det inte ledde någonstans. Nu har LTV-fakulteten beslutat om en ny strategi för 2021-20245 som har potential att ge bättre styrkraft i strategiska vägval, för sådana görs naturligtvis även inom forskningskommunikation.

Ett av målen i det uppdrag vi fick var att det i december 2021 skulle finnas ett mer systematiskt, långsiktigt hållbart och aktivt arbete med forskningskommunikation på fakulteten. 2022 blir vi en ordinarie verksamhet vid enheten för samverkan och utvecklig. Vi går in för ett verksamhetsår inom forskningskommunikation med forskarens behov och stärkande av grundläggande strukturer i fokus. Vi ska också nosa på möjligheterna att dra in projektmedel för forskningskommunikation.

Relaterade sidor: