Kompetensutveckling för Yrkesverksamma 2021

Senast ändrad: 22 april 2022

Kompetensutveckling för yrkesverksamma arbetar med att initiera och genomföra externt finansierade utvecklingsprojekt. SLU:s forsknings-, utbildnings- och utvecklingsområden utgör basen i kurser, kurskoncept och utbildningsmaterial. Syftet är att kommunicera och nyttiggöra resultat från utvecklings- och forskningsprojekt till yrkesverksamma. Verksamheten har i många år varit externfinansierad  i olika projekt.  

Personal

Susanna Lundqvist, deltidstjänst

Lena Johnson, deltidstjänst, pension från och med april 2021

Finansiering

Projektet Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild 
Finansiering Jordbruksverket. Total finansiering för hela projektet: 920 000 kr

Projektet Distansutbildning för utlandsfödda akademiker
I samarbete med SLU i Skara. Genomfördes på uppdrag från Arbetsförmedlingen. Finansiering för en trädgårdsinriktad del av kurs hösten 2020 till våren 2021: 350 000 kr

Projekt

Nya livsmedel genom samarbete  

I projektet Nya livsmedel genom samarbete visar vi på hur samverkan i olika projekt mellan landsbygdsföretagare och SLU:s forskare och lärare,  lett vidare till nya samarbeten samt till nya produkter av olika slag.

Utbildning för nyanlända inom trädgårdsområdet

Vi har arbetat i samarbete med bland annat SLU i Skara för att utveckla distansutbildningskoncept för utlandsfödda akademiker. Denna erfarenhet kan vi använda i kommande projekt och uppdrag.

Aktiviteter

Initiering av produktutveckling med framgångsrika samarbeten som förebild

Vi har inom projektet arbetat med att inspirera till samarbetsprojekt mellan SLU:s forskare och lärare och landsbygdsföretagare. Dels genom att visa på olika projektsamarbeten som goda exempel. Dessa samarbeten kan ha utmynnat i odling av för Sverige en ny trädgårdskultur, smaksättning av drycker, drycker på olika bär samt utveckling av oljor och oljerestprodukter. Projektet har pågått under flera år.

Vi har under detta år främst arbetat inom följande områden:

  • Informerat om, till olika utbildningsaktörer, utbildningsfilmer som spelats in med SLU:s forskare och lärare
  • I olika sammanhang informerat om en informationsfolder som visar på exempel på produktutveckling ”Samverkan ger nya livsmedel - landsbygdsföretag och SLU i samverkan”
  • Informerat om projektet i olika sammanhang, både internt och externt

Distansutbildning för utlandsfödda akademiker

Vi har tillsammans med SLU i Skara tagit fram ett distansutbildningskoncept för utlandsfödda deltagare inom trädgårdsområdet. Hela utbildningsuppdraget arrangerades i samarbete med SLU i Skara, och
NJ-fakulteten och var riktat till agronomer och hortonomer med utländsk examen.

Publikationer

Informationsfolder som visar på olika samarbeten ”Samarbeten ger nya livsmedel - landsbygdsföretag och SLU i samverkan

Året som gått

Verksamheten arbetar i samverkan med forskare och lärare vid LTV-fakulteten. Verksamheten har kontinuerlig kontakt med bland annat samverkanslektor Malin Hultberg vid LTV-fakulteten. Projekten pågår oftast under flera år. Inom verksamhetens nätverk involveras och samarbetar projektparter och externa företag och organisationer, exempelvis Gunnarshögs gård, FriskFaktor Sverige, Bi och Musteri, Grubesholm, Stefan Olsson Bjäre grönsaker, EnGodGranne och HS Certifiering. Externa nätverk är exempelvis Internationella Kvinnoföreningen (IKF), LRF, Natur och hälsa nätverk.

I olika utbildningsaktiviteter och utvecklingsprojekt informerar verksamheten om LTV-fakultetens faktablad, LTV-fakultetens rapporter, avhandlingar från SLU samt studenternas examensarbeten.

Vi har under året kommunicerat våra olika projekt och projektresultat till våra olika nätverk, genom att medverka på olika träffar, workshops och seminarier. Vi har publicerat filmer på hemsidor och på Youtube. Vi  har sammanställt informationsmaterial som finns nedladdningsbart på hemsidor samt som vi delat ut och haft med oss i olika sammanhang.

Under året 2021 har vi arbetat med två olika projekt. Läs mer om dem i menyn ovan. 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75