SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Bebyggd miljö (FoMA) 2022

Senast ändrad: 10 juli 2024

Året som gått, SLU:s fortlöpande miljöanalys, program Bebyggd miljö (FoMA) 

Tre stycken möten med FOMA referensgrupp genomfördes:

  • Bildande av grupp FOMA Barn och Unga med FoHM, SCB och SLU-forskare​.
  • Samordnat utlysningsförfarande av projektmedel för 2022 samt för 2023. Programmet fick in 10 ansökningar till utlysningen om utvecklingsmedel för 2023.
  • Publicering av FOMA-projekt: Indikatorer för hälsopromoverande urbana grönområden_Grahn och Stoltz 2022. Utgjorde underlag till Naturvårdsverkets och Boverkets Vägledning om grönplanering.

22.10.06 arrangör Studieresa Stadsskog för framtiden - Design och förvaltning av tätortsnära skog med höga sociala värden. Studieresan tog avstamp i förslag om ökning av urban natur i EU Nature restoration law samt Biodiversitets-konventionen COP 15.

Under hösten inleddes förarbete inför ansökan till Vinnova Klimatberäkningsverktyg för vegetation och anläggning

Beviljade projekt 2022

Den stadsnära kustens landskapsobservatorium. Metodutveckling för medborgarforskning om natur‐ och landskapsförändringar längs stränder i bebyggd miljö. Projektledare: Ingrid Sarlöv‐Herlin, Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning

Framtidens miljöövervakning med sensorteknik: biodiversitet i städer. Projektledare: Marcus Hedblom, Institutionen för Stad och land

Svenska lekplatser – kvantitet och kvalitet över tid. Projektledare: Märit Jansson, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Monitoring the provision and condition of high‐value restorative outdoor environments with remote sensing and Volunteered Geographic Information. Projektledare: Neil Sang, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Beviljade projekt 2023

Urban form and survival of large urban trees in Malmö. Projektledare: Blaz Klobucar, Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning

Flood and pollution hazards - an integrated GIS and hydrological modelling tool for planning nature-based solutions in urban environments. Projektledare: Abdulghani Hasan, Institutionen för landskapsarkitektur planering och förvaltning

Metodutveckling av indikatorer för uppföljning av miljökvalitetsmål​. Projektledare: Patrik Grahn, Institutionen för människa och samhälle​

För mer information besök hemsidan!

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Harald Klein, koordinator Movium Partnerskap, miljöanalyskoordinator FOMA, SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
E-post: harald.klein@slu.se
Telefon: 0706-25 80 17