Så arbetar vi med samverkan

Senast ändrad: 06 oktober 2023

Enhetens verksamheter baseras på samverkan, där SLU:s forskning, miljöanalys och utbildning tillsammans med externa parter och samhällsaktörer utgör vår grund och arbetsyta. Vi söker lösningar tillsammans med forskare, studenter och samhällsaktörer på livsviktiga problem, både i teorin och i praktiken. I fokus har vi den riktiga världen, verkliga problem och lösningar för allt som lever här.

Vi arbetar och utvecklar för att nå samverkan med hög relevans för SLU och det samhälle vi lever i. Vi stödjer behovsbaserad forskning, söker och identifierar aktuella utmaningar och arbetar aktivt med kunskapsöverföring, tillsammans med LTV- och S-fakultetens forskare, studenter och omgivande samhälle.

Här följer en beskrivning av hur vi arbetar med samverkan och exempel på olika aktiviteter, inom de olika verksamheterna som ryms inom Enheten för samverkan och utveckling.

 

SLU Partnerskap Alnarp

Syfte

SLU Partnerskap Alnarp är en samverkansorganisation med syfte att stärka jord-, skog- och trädgårdsnäringarnas konkurrenskraft, stärka och utveckla forskning och utbildning vid SLU Alnarp, samt bidra till hållbar utveckling. SLU Partnerskap Alnarp startade år 2004 och har idag omkring 90 medlemmar.

Aktiviteter

 • Forskning för konkurrenskraft - initiering och gemensam finansiering av FoU-projekt från fakulteterna och partners tillsammans.
 • Mötesplatser för idé- och kunskapsutbyte - seminarier, workshops och exkursioner om aktuella frågor skapar grogrund för samverkan.
 • Utveckla studentkontakten - examensarbeten och mentorprogram.
 • Resultatspridning och kunskapskommunikation - via nyhetsbrev, hemsida med databas, faktablad, rapporter, vetenskapliga artiklar, samt sociala medier.

Kontaktinformation

Håkan Schroeder
Tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling och verksamhetsledare för SLU Partnerskap Alnarp
hakan.schroeder@slu.se, 040-41 51 33, 070-317 69 53

SLU Tankesmedjan Movium

Syfte

SLU Tankesmedjan Movium är en samverkansplattform som arbetar med stadens utemiljö som resurs för hållbara stadslandskap och som har funnits vid LTV-faktulteten sedan 1980. Vår verksamhet inriktar sig mot att erbjuda mötesplatser, samordning, kunskapsbyggande och kommunikation för SLU:s alla verksamheter och aktörer i samhällsbyggande. 

Aktiviteter

Våra aktiviteter inrikats mot: 

 • samverkans- och forskningsprojekt inom Movium Partnerskap med ett 70-tal medlemmar, 
 • koordinering av miljöanalys för den byggda miljön,
 • kurser, konferenser och studieresor med deltagande av SLU:s forskare, lärare, studenter och branschens aktörer,  
 • rådgivningsverksamhet inklusive växtdatabasen Movium Plantarum,
 • nationell samordning av kunskapsutveckling och kunskapsspridning kring barns och ungas utemiljö,
 • kommunikation via etablerade kanaler såsom Tidskriften STAD, Movium Fakta, och sociala medier,
 • systematisk omvärldsspaning. 

 

Kontaktinformation

Caroline Dahl, verksamhetsledare vid SLU Tankesmedjan Movium
Enheten för samverkan och utveckling
caroline.dahl@slu.se, 072-2131530

 

SLU Urban Future

Syfte

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform som utvecklar och stärker SLU:s tvärvetenskapliga forskning, utbildning och samverkan inom hållbar stadsutveckling. Det är en av SLU:s fyra framtidsplattformar med syfte att främja tvärvetenskapliga och multidisciplinära sätt att arbeta samt främja framtidsinriktad undervisning och forskning. Plattformen verkar över alla fakulteter vid SLU och stimulerar samverkan med relevanta samhälls-aktörer och internationella nätverk.

Aktiviteter

 • Identifiera kunskapsbehov, genom nätverkande och samarbete mellan aktörer från den akademiska världen och samhället i urbaniserande regioner nationellt och internationellt
 • Stimulera till nya tvärvetenskapliga samarbeten och projekt, genom att utforska nya tvärvetenskapliga metoder och arbetssätt, inkl. forskarutbildning och forskningskommunikation
 • Utveckla nya forskningsfrågeställningar, baserat på en avancerad kunskapsförståelse för tvärvetenskaplig forskning.

Några exempel på aktiviteter:

 • Stödmedel till forskare och lärare
 • Medfinansiering av tematiska projekt och ’urbana levande laboratorier’ samt ett metod-orienterat Transformation Lab
 • Arrangemang av forum och andra mötesplatser, såsom Urban Forum – Practise meets Academia, SLU Urban Talk, samt deltagande vid olika mötesarenor, såsom Almedalen och World Urban Forum.

 

Kontaktinformation

Nina Vogel, Forskare vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning, SLU Alnarp
Programchef för SLU Urban Futures

E-post: nina.vogel@slu.se
Telefon: +46 727 044 064

 

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Håkan Schroeder, tf chef vid Enheten för samverkan och utveckling,
SLU i Alnarp

Håkan Schroeder, 040-41 51 33, 0703-17 69 53