Nyhetsbrev från Tillväxt Trädgård

Senast ändrad: 03 februari 2021

Under perioden 2015-2019 gavs det ut nyhetsbrev till Tillväxt Trädgårds prenumeranter.


Kontaktinformation

Susanna Lundqvist, projektledare
Enheten för samverkan och utveckling, SLU i Alnarp
susanna.lundqvist@slu.se, 040-41 51 75