Hoppa till huvudinnehåll

Ämneskommittéer

SLU Fältforsk har åtta ämneskommittéer. De är öppna mötesplatser för alla som är intresserade av forskning och fältförsöksverksamhet inom jordbruksområdet. Kommittéerna arbetar med att identifiera och formulera forskningsfrågor inom områden där det saknas eller behövs mer kunskap, initiera projektansökningar och informations- och resultatspridning. Nedan kan du läsa mer om vad respektive grupp arbetar med.

Vatten

Vattenvård och vattenhushållning i odlingssystemen är viktiga för uthållig växtproduktion. Vi arbetar främst med frågor om vattenkvalitet och optimerat utnyttjande av vatten.

Jordbearbetning

Markstrukturen reglerar en rad funktioner och processer i marken som har stor betydelse för växtproduktionen. I kommittén arbetar vi bland annat med frågor som rör jordpackning, markstruktur och grödetablering.

Växtnäring

Växtnäringsämnen är centrala för grödornas tillväxt och utveckling. För att kunna utveckla hållbara odlingssystem är viktigt att förstå processerna som styr näringstillgång och markbördighet. Denna grupp arbetar med frågor som fokuserar på dessa områden.

Odlingssystem

Ämnesområdet handlar om växtodling som ett ekologiskt system. I fältförsöken studerar vi samspelet mellan växter, mark och odlingsåtgärder.

Ogräs

Ogräs konkurrerar med grödan om ljus, vatten och näring. Det kan orsaka lägre skördar med sämre kvalitet. Det är därför viktigt att utveckla strategier som håller ogräsfloran på en lagom nivå. I kommittén arbetar vi med frågor kring ogräs och ogräskontroll.

Vall och grovfoder

Vall är den vanligaste odlade grödan i Sverige. Den används främst som grovfoder för mjölk- och köttproduktion. Vår forskning och försöksverksamhet är inriktad på utveckla odlingssystem för att producera så bra foder som möjligt för kor, hästar m. fl.

Odlingsmaterial (sortprovning)

Val av lämpliga grödsorter är viktigt för att få så bra skördar som möjligt. Därför genomförs provning av jordbruksväxter för att utvärdera sorternas olika egenskaper. Arbetet samordnas och utvärderas av denna kommitté.

Växtskydd

Växtsjukdomar och skadeinsekter kan orsaka låga grödskördar med försämrad kvalitet. Det är därför viktigt att utveckla bekämpningsstrategier som minskar risken för skadeangrepp. I kommittén arbetar vi med frågor kring forskning och försöksverksamhet inom växtskyddsområdet.

Korn med bladfläcksjuka
Publicerad: 05 januari 2024 - Sidansvarig: anneli.lundkvist@slu.se
Loading…