Strukturkalkning och kalkfilterdiken

Senast ändrad: 05 januari 2024

SLU Fältforsk ämneskommitté Vatten höll ett seminarium om Strukturkalkning och kalkfilterdiken den 24 mars 2021, med 70 deltagare

Strukturkalkning och kalkfilterdiken är två viktiga åtgärder mot fosforförluster från åkermark. Under seminariet presenterades och diskuterades åtgärdernas funktion och roll för åtgärdsprogram mot övergödning. Tidigare erfarenheter samt resultat från pågående studier och mätprogram redovisades. Resultat från ett försök med strukturkalkning på mellanlera i Halland presenteras i en rapport från institutionen för Mark och miljö på SLU:

Norberg, L., Aronsson, H., Blomberg, M. och Ulén, B. (2021). Strukturkalkning för minskat fosforläckage – En fältstudie på mellanlera i Halland. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 170).

Vi vill rikta ett stort tack till alla deltagare som bedrog till spännande diskussioner och inlägg under seminariet.

Ämneskommitté Vatten:


Kontaktinformation

helena.aronsson@slu.se, 018-672466

ingrid.wesstrom@slu.se, 018-673492